Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Babblarna.

Skapad 2017-12-28 06:38 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Bakgrunden till den här pedagogiska planeringen är att vi utifrån barnens överenskommelser kommer att fördjupa oss i vårt arbete med språk och har därför valt utifrån barnens intressen projektet: Babblarna.

Innehåll

Strävansmåll

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utmana barnens språkutveckling genom att läsa olika böcker om Babblarna. Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt ska få utmana sig i sin fonologiska utveckling (fonem,språkljudet) men även utveckla barnens ordförråd och ordförståelse med konkret material.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi kommer en dag i veckan ha projektet: Babblarna med fem barn i åldern 1-2 år tillsammans med en pedagog. Barnen som är med i den här gruppen har visat ett stort intresse för våra babblarfigurer inne på avdelningen och vi ville bygga vidare på barnens intressen och valde därför Babblarna som projekt. Barnen kommer att få undervisning utifrån sin utvecklingsnivå och vi kommer att ha varierat innehåll då barn lär sig på olika sätt "Ett barn har hundra språk men berövas nittionio" (Loris Malaguzzi)  Vi kommer i vårt projekt ha babblarfigurerna som ska få stå för: språk (Babba) känslor ( Doddo) skapande (Diddi) matematik (Bibbi) rörelse (Bobbo) och naturvetenskap (Dadda) Vi har även en bokpåse med böcker med de olika babblarfigurerna. Vi kommer att använda oss utav TAKK ( tecken som stöd) när vi benämner färger, föremål och när vi räknar som stöd för barnens språkutveckling.

Förberedelser:

En pedagog har förberett en bokpåse med olika böcker om Babblarna.. Vi har sökt efter idéer kring hur man kan arbeta med projektet på internet. Vi har gått igenom vad vi har för material på avdelningen så att vi kan ha skapande i projektet. Vi har planerat att skapa tema lådor med Babblarna tillsammans med barnen.

Aktiviteter:

I arbetslaget har vi diskuterat barnens intressen och deras proximala utvecklingszon och därför delat in barnen i tre grupper med tre olika projekt. Vi kommer att starta projektet med Babblarna 22/1 2018. Vi kommer att ha en samling där vi muntligt berättar om vad projektet heter och vad vi vid det tillfället ska göra. Vi kommer börja med att läsa en bok om Babblarna för att därefter skapa en tema låda med figuren Diddi. Diddi står för skapande och barnen ska få måla en skokartong med Diddis färger. När barnen har gjort det ska de avslutningsvis få lägga i material som står för skapande exempelvis: pensel, krita, papper, penna. Samtidigt som de tillsammans med pedagogen tecknar och benämner de olika föremålen som läggs i lådan.

Efterarbete:

Vid varje tillfälle kommer en pedagog att lyssna in och anteckna deras ord och funderingar. Pedagogen kommer att ta kort eller filma för att därmed kunna fånga upp vad varje enskilt barn intresserar sig för/ funderar över. Barnen kommer att delta i den pedagogiska dokumentationen genom att de får ta bilder och filma. När vi avslutar vårt projekttillfälle kommmer vi att titta tillbaka på vad vi tidigare har gjort och reflektera tillsammans. Vi i arbetslaget kommer att gå igenom dokumentationerna tillsammans och analysera och diskutera hur vi ska tänka vidare kring projektet när vi har vår reflektionstid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: