Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och miljö genom återvinning

Skapad 2017-12-28 08:07 i Pysslingen Förskolor Hedvigslund Pysslingen
Förskola
Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet kring området återvinning samt lära om olika typer av material.

Innehåll

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Lärande för hållbar utveckling - är det någonting för förskolan, eller?: Rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken Engdahl, Ingrid .Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. (Child and Youthön Studies).Karlsson, Bibi Hellman, Anette .Göteborgs universitet. Ärlemalm-Hagsér, Eva .Mälardalens högskola.

2012 (Svenska)

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

Barnen ska ges möjlighet att utveckla en större förståelse för återvinning samt få kunnande i hur vi kan påverka vår egen miljö samt miljöavtrycket vi lämnar.

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

Barnens kunnande om återvinning och olika material och material ökar.

Vi ser att barnen själva hjälper till att återvinna kartonger, papper mm och förstår varför.

Deltar i samtal och diskussioner om återvinning.

 

 

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Vi har under terminens gång sätt barnens intresse för återvinning, tex av olika material i vår återvinningshörna. Vi vill fortsätta utmana barnen att ta hand om sin miljö och bana väg för en hållbar utveckling.

 

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Samtalar och utforskar olika typer av material, vad saker är gjorda av.

Fördjupar oss i olika kretslopp.

Tittar närmare på återvinningsbilarna som hämtar våra kartonger, papper mm.

Vad olika material vi har tillgängliga är gjorda av.

Lär oss mer om vår närmiljö och hur vi kan påverka den

Fördjupar oss i vad som händer med  vårt matavfall och vad biogas är

Hur lång tid olika materia tar att brytas ner i naturen

Gör barnen delaktiga i sin närmiljö genom tex håll Sverige rent 

Använder oss av olika samlingsmaterial. Memory och olika para ihop bilder spel.

Filmer från sop/återvinningsbilar och retur stationer.

Samlingar samt grupp uppgifter med att lära oss olika material .

Skapande med återvinningsmaterial genom att återbruka.

Egen återvinningshörna på avdelningen där barnen skapar egna bilder/symboler för materialet.

 

 

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: