Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2017-12-29 07:45 i Central enhet Ludvika
Ett arbetsområde med grundläggande kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är kemi? Handlar det bara om konstgjorda och giftiga ämnen som skapas i fabriker? Svaret är nej! Kemiska reaktioner finns överallt i naturen och ditt liv bygger på att det finns kemi. I den här kursen ska du få lära dig vad kemi är och hur man arbetar på ett säkert sätt i kemisalen. Du kommer att få lära dig göra enkla laborationer. Du ska få lära dig grunderna om atomens byggnad och hur några olika ämnen kan byggas ihop av atomer.

Innehåll

Syfte från läroplanen

Du ska skaffa dig grundläggande kunskaper om begrepp och modeller inom kemi så att du kan förstå och förklara en del av den kemi som finns omkring dig.
Du ska få lära dig grundläggande laborationsteknik och hur man arbetar på ett säkert sätt i kemisalen.

De förmågor som du kommer att arbeta mest med är:

Begreppsförmågan: Du ska förstå de begrepp som ingår i kursen samt använda dem på rätt sätt.

Kommunikativ förmåga: Du ska samtala och diskutera kring de texter, filmer och laborationer som vi arbetar med. Du ska även kunna redogöra och resonera kring materialet.

Analysförmåga: Du ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser samt se samband och likheter/olikheter.

 

Vad vi ska lära oss

Atomen som byggsten
Atomens byggnad - proton, elektron och neutron, elektronskal
Vad är ett grundämne?
Periodiska systemet - uppbyggnad och kort historik
Vad är en molekyl?
Vad är en kemisk förening?
Hur man kan avbilda atomer och molekyler
Fast – flytande - gasformigt
Smältning / stelning / förångning / kondensation/sublimering
Vad är en kemisk reaktion, blandning och lösning?
Hur separerar vi ämnen?
Säkerhet i labbsalen
Grundläggande laborationsteknik

Hur ska du lära dig detta?

Vara aktiv under genomgångar och diskussioner
Laborera
Arbeta med praktiskt material, tex molekylmodeller

Läsa i läroboken: "Spektrum Kemi Light" sidorna 6-29 samt kopierat material.

Filmer från läromedelscentralen, studi.se och klipp på Youtube.

Hur får du visa vad du kan?

Under alla lektioner har du chans att muntligt visa kunskaper
Under laborationer visar du att du kan arbeta praktiskt på ett säkert sätt
Ett skriftligt prov kommer att ligga i slutet av kursen.

Vad som kommer att bedömas

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Atomens delar och hur man avbildar en atomer
 • Förstå begreppen grundämne, molekyl, kemisk förening och kemiska reaktioner.
 • Känna till ämnenas tre faser och veta skillnaden på en kemisk reaktion, en blandning och en lösning.
 • Veta hur man separera ämnen från varandra.
 • Du ska samtala och diskutera kring de texter, filmer och laborationer som vi arbetar med.
 • Du ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser samt se samband och likheter/olikheter.
 • Kunna göra laborationer på ett säkert och korrekt sätt samt dokumentera laborationerna.
 • Söka vetenskaplig information och diskutera texter och filmer.

 

Nedan finns kopplingar till läroplanen inklusive betygskriterier för betyg E. Information om kriterier för högre betyg fås av läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: