Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förebygga skador och ergonomi

Skapad 2017-12-29 13:21 i Förslövs skola F-9 Båstad
Orientering ingår i arbetsområdet Friluftsliv och utevistelse och lär eleverna tar upp kunskaper om hur man följer kartor och skisser för att orientera sig i olika miljöer. Orienteringskunskaper är viktiga för att klara sig i nya miljöer då man reser eller flyttar till nya platser eller vistas i skog och mark.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Att känna till hur man kan undvika belastningsskador och hur man förebygger skador är bra ur ett hälsoperspektiv. Att ha kunskap om detta har man glädje av både på lång och kort sikt.

Innehåll

Syfte - att kunna planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

 • Du kan förklara hur man förebygger skador i samband med fysisk aktivitet.
 • Du kan förklara hur man förebygger belastningsskador i arbetslivet.
 • Du kan göra ett akut omhändertagande av t.ex en stukning.
 • Du behärskar lämplig teknik vid olika vanliga typer av muskelarbete.
 • Du har kunskap om begrepp som är kopplade till arbetsområdena "förebygga skador" och "ergonomi"

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi kommer att diskutera begreppet ergonomi och vad innefattar.
 • Vi kommer att jobba praktiskt med ergonomi - träna på teknik vid olika arbetsuppgifter.
 • Vi kommer att diskutera hur man förebygger skador i samband med fysisk aktivitet.
 • Vi kommer att träna på hur man tar hand om de vanligaste skadorna i samband med idrott.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förebygga skador genom att ge beskrivningar som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Din förmåga att förebygga skador genom att ge beskrivningar som är förknippade med arbetslivet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Förebygga skador och ergonomi

Förebygga skador
Bedömningsunderlag saknas
Du har ej nått kunskapskraven.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du visar på ganska bra kunskaper om hur man tar om hand olika akuta skador.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du visar på bra kunskaper om hur man tar om hand olika akuta skador. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du visar på mycket bra kunskaper om hur man tar om hand olika akuta skador.
Ergnomi
Bedömningsunderlag saknas
Du har ej nått kunskapskraven.
Du kan utvärdera genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika arbetsställningar tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur arbetsställningar tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur arbetsställningar tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: