Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas medeltida historia, Amerikanska och Franska revolutionen

Skapad 2018-01-02 16:38 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Europas medeltida historia, Amerikanska och Franska revolutionen
Grundskola 7 Historia
Du ska under våren läsa om Europas historia under medeltiden, hur Europas stormakter blev till, vilka uppfinningar som drev utvecklingen framåt, och vad som senare ledde fram till den historiska epoken renässansen. Vi kommer avsluta kursen med att gå igenom två händelser som haft stor betydelse för hur det moderna samhället ser ut idag, den Amerikanska och den Franska revolutionen

Innehåll

Elevdel

Undervisning
Första delen av kursen kommer beröra den europeiska medeltiden och historian som ligger till grund för det Europa som vi känner till idag, kyrkans roll, feodalismen, stormakterna bildande i Europa och mycket mer kommer avhandlas.Vi kommer också lära oss om kolonialism och de Europeiska upptäcktsresarnas roll i historian. Vi avslutar kursen med att läsa om den amerikanska och den franska revolutionen som haft stor betydelse för hur det moderna samhället kommit att se ut.

Så här kommer du att arbeta

- Gemensamma genomgångar i klassen, föreläsningar etc.
- Eget arbete och grupparbete utifrån litteratur. 
- Genomgångar av olika ord, begrepp och historiska händelser.
- Kortare övningsexempel där du arbetar på egen hand eller tillsammans med någon.
- Tydliga kopplingar till nutid.


Det här kommer du att lära dig
Vad kännetecknar den europeiska medeltiden, och vad hände under denna historiska epok? vilken roll spelade kyrkan, kejsarna, feodalismen och Europas stormakter.

Vad kännetecknar renässansen, vilka tankar och idéer föddes under denna perioden? upplysningen, kolonialismen, upptäcksresarna etc.

Vilka händelser ledde fram till Amerikanska och Franska revolutionen och vilken påverkan på det moderna samhället har dessa två händelser haft? en djupdykning i de båda revolutionerna.

Planering Historia åk 7 VT18

 

Klass 7a

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

v.2

Lediga

 

Romarriket 

Föreläsning: prezi

Romarna S. 218-221

s.222-225

 

Romarna s. 226-227 + arvet från romarna s.242-244

v.3

Europa tar form

s.270-274 kyrkan, kejsare, frankerna,

s.275-277 nya uppfinningar Feodalism

s.278-280

 

Föreläsning: De tre stormakterna

s.304 - 313

 

Grupparbete:

Upptäcktsresarna + kolonialismen s 286 - 301

 

v.4

Grupparbete

Upptäcktsresarna + kolonialismen s 286 - 301

 

Redovisning Upptäcktsresarna.

 

Amerikanska revolutionen

(s.316-325)

s.317-321

V.5

Krig mot Storbritannien

s.322-323

 

USA bildas

s.324-325

 

Förhör Amerikanska revolutionen

 

 

Romarriket Prezi: https://prezi.com/wtcronmil_ty/romarriket/

De tre stormakterna: https://prezi.com/dqjcddrx-kdl/tre-stormakter/

Amerikanska revolutionen föreläsning: https://prezi.com/kj-kfq_bzdfy/amerikanska-revolutionen/ 

Länkar att titta på inför provet:

https://www.youtube.com/watch?v=G9AQiTSOmdo

https://www.youtube.com/watch?v=ioPkB7DhS2A

https://www.youtube.com/watch?v=jV_H-waVqsk

 

 

 

Planering Historia åk 7 VT18

Klass 7b

 

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

v.6

Romarriket 

Föreläsning: prezi

Romarna S. 218-221

s.222-225

 

 

Romarna s. 226-227 + arvet från romarna s.242-244

Europa tar form

s.270-274 kyrkan, kejsare, frankerna,

s.275-277 nya uppfinningar Feodalism

s.278-280

 

v.7

Föreläsning: De tre stormakterna

s.304 - 313

 

Grupparbete:

Upptäcktsresarna + kolonialismen s 286 - 301

 

Grupparbete

Upptäcktsresarna + kolonialismen s 286 - 301

 

v.8

Sportlov

Sportlov

Sportlov

v.9

Redovisning Upptäcktsresarna.

 

Amerikanska revolutionen

(s.316-325)

s. 317-321

Krig mot Storbritannien

s.322-323

 

V.10

Utv-samtal

 

USA bildas

s.324-325

 

Prov Amerikanska revolutionen

Romarriket Prezi: https://prezi.com/wtcronmil_ty/romarriket/

De tre stormakterna: https://prezi.com/dqjcddrx-kdl/tre-stormakter/

Amerikanska revolutionen föreläsning: https://prezi.com/kj-kfq_bzdfy/amerikanska-revolutionen/ 

Länkar att titta på inför provet:

https://www.youtube.com/watch?v=G9AQiTSOmdo

https://www.youtube.com/watch?v=ioPkB7DhS2A

https://www.youtube.com/watch?v=jV_H-waVqsk

 

 

Planering hi åk 7 VT 2018

Franska revolutionen

 

 

Mån

Tis

Ons

v.20

 

 

7a Franska revolutionen s.328-331

v.21

Revolutionen s.332-337

Revolutionen s.332-337

Prov 7a

v.22

7b Franska revolutionen s.328-331

Beachhandboll åk 7

Revolutionen s.332-337

v.23

Revolutionen s.332-337

Prov 7b

Nationaldag lediga

v.24

Mentorsdag

Skolavslutning

 

 

 

Allmänna kunskapskrav på kursen

2.       Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar

 

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

 

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

 

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

3.       Villkor & värderingar

 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

 

 

Förtydligande av kunskapskraven

 

E

C

A

2.       Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar

 

Eleven kan ge ett fåtal exempel på orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen

Eleven kan ge exempel på orsaker och konsekvenser av Franska revolutionen och kan föra ett relativt väl underbyggt resonemang kring dem.

 

Eleven kan ge flera exempel på orsaker och konsekvenser av Franska revolutionen och förklarar genom väl underbyggda resonemang hur det hänger ihop

3.       Villkor & värderingar

 

Eleven kan ge ett fåtal exempel på hur människors liv påverkades av den tid de levde i under Franska revolutionen

 

Eleven kan ge några exempel på hur människors liv påverkades av den tid de levde i under Franska revolutionen och resonerar kring dessa frågor i text.

 

Eleven kan ge flera exempel på hur människors liv påverkades av den tid de levde i under Franska revolutionen och kan förklara detta i en resonerande text.

 

 

Provfrågor

1.       Varför skedde den franska revolutionen? (orsaker)

2.       Vilka konsekvenser fick den franska revolutionen?

3.       Resonera kring hur människornas liv i Frankrike påverkades av den franska revolutionen. (utgå ifrån hur man hade det i samhället, vad människor tänkte och tyckte, samt hur man levde)

Matriser

Hi
Historia 7-9 unikum

E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3
Villkor & värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
8
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: