Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism, buddhism och New Age. Ht 20 - Vt. 21.

Skapad 2018-01-02 17:04 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen räknas som den äldsta bland världsreligionerna och har sina rötter i Indiens uråldriga historia. Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska få grundläggande kunskaper om de båda religionerna hinduism och buddhism.

- du ska kunna se likheter och skillnader mellan de båda religionerna och förstå vad dessa beror på.

- du ska få en ökad förståelse kring hur religion och samhälle påverkar varandra, samt hur människor påverkas av den tro de har och det samhälle de lever i.

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma :

- dina kunskaper om de båda religionerna utifrån olika fördjupningsområden.

- din förmåga att se likheter och skillnader mellan de båda religionerna utifrån olika fördjupningsområden, samt resonera kring vad dessa kan bero på.

- din förmåga att resonera och se samband kring hur de båda religionerna påverkas av samhälleliga förhållanden.

- din förmåga att resonera kring hur enskilda människors liv och frågor om livet kan påverkas av den tro man har.

- din förmåga att diskutera kring vad som är etiskt och moraliskt rätt och fel utifrån de båda religionernas tankesätt.

 

Hur kommer jag att bedöma?

- genom att hela tiden observera och dokumentera ditt arbete.

- genom det arbete och den redovisning i grupp som sker inom olika fördjupningsområden.

- genom den enskilda skriftliga reflektionen som görs under lektionstid.

- genom den debatt som ska föras inom etik och moral.

 

Undervisning och arbetsform. Examination, skriftligt och inlämningsuppgift.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 1. Vecka 51 + 2-7: Vi går igenom de båda religionerna och lär oss det grundläggande om varje religion. Ser på lite filmer och diskuterar om skillnader och likheter. Jämföra de båda religionerna och lyfta fram likheter och skillnader, samt göra en liten analys av resultatet.

 2. Examination - skriftligt prov på hinduismen och buddhismen - Måndag 15/2 eller Tisdag 16/2.
 3. Inlämningsuppgift på - Andra livsåskådningar som t.ex. New Age - v.7 eller v.9

Förberedelser inför provet:

 • Religionsboken 9 s. 4-37 - Hinduismen + s. 38-69 - Buddhismen
 • Uppgifter i Classroom - Begrepp och Frågor - Hinduismen + Buddhismen
 • Instuderingsfrågor - Hinduismen + Buddhismen
 • Filmer i Classroom
 • DVD - "Från Sverige till himlen" - Hinduismen + Buddhismen
 • Mina - Presentationer - Föreläsningar - Classroom
 • Studi.se - Hinduismen + Buddhismen

 

För mer info och detaljerad tidsplanering se classroom.

Bra om alla vårdnadshavare kan se det dagliga arbetet mina elever gör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: