Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik LPP år 4 2017-2018

Skapad 2018-01-03 13:26 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundskola 4 Teknik
Teknikintroduktion - vad är teknik? Diskussioner om teknik, vad som påverkar tekniken, och hur tekniken påverkar oss människor. Teknikutvecklingen, friktion, eleverna bygger fordon som ska rulla så långt som möjligt, olika konstruktioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan för

- vad teknik är.
- olika tekniska begrepp.
- teknikens betydelse, påverkan och utveckling.

- hur olika material fungerar mot varandra och varför det är så.

- hur man kan hitta olika lösningar på problem.
- hur man kan se och använda olika konstruktioner i olika sammanhang.

-att redovisa skriftligt/muntligt

 - att samarbeta

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske under hela arbetet.

Förmågan att se samband.

Förmågan att lösa problem.
Förmågan att dokumentera under arbetets gång.
Förmågan att redovisa.
Förmågan att arbeta tillsammans.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

- träna på att arbeta tillsammans
- träna på att se och lösa olika praktiska problem i grupper
- i grupper göra en skiss och planera vilket material som behövs för att sedan göra en teknisk beskrivning av konstruktionen
- i grupper prova på att konstruera olika tekniska lösningar, för att sedan förbättra eller konstruera om och sedan redovisa det inför de andra grupperna
- ha genomgångar och diskussioner både i stor/liten grupp
- arbeta i grupp men även enskilt
- diskutera olika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: