Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi jobbar med mattematik.

Skapad 2018-01-03 14:31 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Vi skall arbeta med mettematik utifrån många olika aspekter: Antal, Siffror, Begrepp, Geometri, Addition, m.m.
Grundsärskola 5 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi skall arbeta med mattematik utifrån många olika aspekter: Antal, Siffror, Begrepp, Geometri, Addition, m.m. Syftet är att få förståelse för mattematiken i vardagen, känna igen matematiska begrepp, samt få insikt i vad mattematik är. Vi kommer utgå från de sex första avsnitten i UR-serien "Livet i mattelandet".

Innehåll

 • Vi tränar antalsuppfattning 0-6.
 • Vi tränar siffror och ramsräkning 0-10
 • Vi tränar matematiska termer.
 • vi tränar begrepp, så som storlek, mängder, prepositioner.
 • Vi tränar de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel.
 • Vi tränar på att addera ensiffriga tal.
 • Vi tränar på dubbelt, hälften och lika.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9

Matriser

VEU KOM
Mattematik.

Antal och mängd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag förstår antalet 1.
Jag har förståelse för antal 1-3
Jag har förståelse för antal 0-6
Jag känner igen siffrorna 1-3 och/eller kan ramsräkna till 3.
Jag känner igen siffrorna 1-5 och/eller kan ramsräkna till 5.
Jag känner igen siffrorna 0-9 och/eller kan ramsräkna till 10 eller längre.
Jag kan identifiera två lika föremål.
Jag kan avgöra vad som är "lika många".
Jag känner igen och kan förstå vad ett likhetstecken är.
Jag har förståelse för begreppet många.
Jag kan jämföra mängder.
Jag har förståelse för begreppen fler och färre, flest och färst, få och många.
Jag förstår hur jag skall lägga ihop talen i addition.
Jag förstår begreppet addition och kan addera tal med ensumma upp till sex eller mer.

Rumsuppfattning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag förstår begreppet upp, på ett sådant sätt att jag kan lyfta upp något för att se vad som finns under. Jag har förståelse för begreppen framåt och bakåt.
Jag kan lokalisera en plats i rummet utifrån en instruktion. Jag har förståelse för begreppen på, i, bakom och under.
Jag har förståelse för begreppen på, i, bakom, framför, bredvid, över och under. Jag vet vilken som är min högra fot och vilken som är den vänstra.
Jag vet var klassrummet, toaletten, matsalen och skolskjutsen är och kan förflytta mig dit.
Jag hitta även till idrottssalen och sångstunden
Jag hittar till Tunaparken och affären.
Jag känner igen de geometriska formerna cirkel, kvadrat och triangel
jag kan benämna de geometriska formerna cirkel, kvadrat och triangel.

Tidsuppfattning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan med hjälp av en timstock förstå när en aktivitet är slut.
Jag har förståelse för om något skall hända före eller efter lunchen.
Jag kan tolka och förstå ett dagsschema i form av bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: