Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & Metallslöjd Vt-18 åk 3 Västerhaninge montessoriskolan

Skapad 2018-01-03 16:56 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Träslöjd Vt-18 åk 3 Västerhaninge Montessoriskolan
Grundskola 3 Slöjd
Den här terminen kommer vi att jobba mycket med att bekanta oss med de mest förekommande verktygen och enkla tekniker.Terminens första arbete är

Innehåll

 

 

Under Vårterminen 2018

 

Syfte:

 

Målet för åk 3 är att alla skall

Bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden
prova på att slöjda med redskap, verktyg, material, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål
träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt
kunna följa enkla instruktioner vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden.

 

 

 

 Det här ska du få göra på slöjden:
 • Vi tillverkar en egen designad smörkniv för hemmets bruk.                      
 • Vi tillverkar olika djur som giraffer, kor, grisar och hästar.        
 • Vi kommer att arbeta med metallslöjd-luffarslöjd vi tillverkar krokar och skålar.
 • Vi tillverkar ett tittskåp och kombinerar med textilslöjd.    

 

 

Undervisning och arbetsformer.
Vi börjar med att noggrant gå igenom vilka regler som gäller i slöjdsalen
Vi har gemensamma genomgångar på nya arbetsmoment.
Vi kommer att prata om vilka verktyg vi ska ha till uppgiften.
Vi pratar om och tittar på några olika svenska träslag.
Vi kommer träna på att läsa och följa en arbetsbeskrivning.
Vi tänker på hur vi använder material som ex trä och färg på ett miljömässigt sätt

 

 

 

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du känner till några handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
Du visar prov på enkla former av någon hantverkstekniker, t.ex. såga, slipa, fila. 
Du kan visa på hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 
Du har en viss kännedom om slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 
Du känner till några slöjdmaterials ursprung, t.ex. svenska träslag.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma:
- Hur du hanterar slöjdens verktyg och material.
- Det färdiga alstret samt arbetet som har lett fram till det.
- Din förmåga att berätta om ditt arbete.
- Din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete.
- Din förmåga att följa de instruktioner som ges.
Bedömning av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.
 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
slöjd åk 3 Lgr 11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **utvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **välutvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert **fungerande sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert och **ändamålsenligt sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett **säkert och ändamålsenligt sätt**.
IDÉUTVECKLING
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och **sådant som du själv har sökt upp**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: