👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhäle (Albanska) Demokrati år: 6,7,8,9

Skapad 2018-01-03 22:20 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Ett arbetsområde kring demokrati där vi bl.a. arbetar med så styrs Sverige, om valprocessen och skillnader mellan demokrati och diktatur
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du märker varje dag att du lever i en demokrati. Du kommer att lära dig hur är att leva i demokrati i vårt land och jämföra med Sverige. De val och beslut du tar och de möjligheter du har påverkats av det samhälle du lever i! Men vad är demokrati och vad är diktatur och hur märker du av dessa i din vardag?

Innehåll

Varför detta arbetsområde?

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få en inblick i hur allt hänger ihop! Hur är att leva i en demokratisk land och i en diktatur.

Undervisning

 • Du kommer att arbeta med centrala begrepp på olika sätt
 • Göra anteckningar och uppgifter utifrån lärarledda lektioner och genom egna uppgifter
 • Bevaka nyheter som berör demokrati och diktatur och fundera över demokratiska värden.
 • Diskutera, reflektera och argumentera utifrån  frågeställningar

 

I detta arbetsområde förväntas du:

 •  kunna använda och förklara innebörden i de centrala begreppen inom demokrati
 • känna till hur valprocessen i Kosova och Albanien går till
 • känna några diktatoriska länder och diktator. 
 • känna till vad som kännetecknar demokratier och diktaturer
 • kunna olika sätt att sprida sina åsikter i en demokrati
 • känna till ansvarfördelning då det kommer till beslutsfattande: kommunal-, regional- och riksnivå.

Det som bedöms är

 • Dina kunskaper om aktuella ord och  begrepp och hur du kan använda dem i ett sammanhang
 • Din förmåga att beskriva hur Kosova som ett nu land är beroende av omvärlden.
 • Delaktighet och bidrag i diskussioner och argumentation.

Med detta arbetsområde arbetar vi med följande förmågor:
- förmågan att använda och förklara ord och begrepp
- förmågan att resonera och argumentera utifrån fakta
- förmågan att se samband.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Diskussioner i  grupper
 • läxförhör
 • läsa fakta texter och diskutera.
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9