Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder, åk 5

Skapad 2018-01-06 14:12 i Vallåsskolan Halmstad
Kemins grunder baserat på "Boken om fysik och kemi" och "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om. Hur många gånger kan du dela en brödbit ? Hur många gånger kan du dela en brödsmula

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att kunna:

 • berätta om någon historisk upptäckt inom kemi.
 • veta vad en atom, en molekyl, ett grundämne och en kemisk förening är.
 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • genomföra enkla laborationer och dokumentera dem.

Arbetssätt - Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:  

 • Lyssna på muntliga genomgångar
 • Se på film och filmklipp om kemi
 • Läsa faktatexter med koppling kemi
 • Skriftligt svar på frågor till olika texter som vi arbetar med
 • Samtala, diskuttera och resonera om kemi och kemins betydelse för människans levnadsvillkor och påverkan i samhället.
 • Genomföra enkla laborationer.
 • Dokumenterar planeringar och utföranden av laborationer, och gör sedan en utvärdering utifrån den hypotes som ställdes.
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Ett avslutande prov
 • Göra ett fördjupande arbete om ett grundämne

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att använda viktiga begrepp inom kemi, beskriva och ge exempel på begreppen samt se samband mellan dem vad gäller materias uppbyggnad och egenskaper.
 • Din förmåga att genomföra enkla laborationer på ett säkerhetsmedvetet sätt och att dokumentera dem.

Genom att

 • Lyssna när du aktivt deltar i diskussioner och samtal.
 • Läsa dina laborationsrapporter.
 • Läsa det du skriver under det avslutande provet.
 • Läsa ditt fördjupande arbete.

Begrepp att ha koll på:

Historik – Alkemister, livselixir ”de vises sten”

Kemist

Materia

Experiment

Egenskaper – Blank, mjuk, hård, Leda värme och elektricitet,

 densitet

Fast

Flytande

Gas

Smälta

Kondesera

Förångas 

 

Periodiska systemet – Mendelejev

Grundämne

Atom – Kretslopp, nedbrytare

Atomkärna

Partiklar

Elektroner

Molekyl

Kemisk förening

 

Kemisk reaktion

Rosta

Blandning

Metall

Lösning

Lösingsmedel

Legering

Länkar:

periodiskasystemet.se

ptable.com

webbapp.liber.se

elevspel.se/ämnen/kemi

Uppgifter

 • Laborationsrapport

 • Grundämne presentation

 • Grundämne presentation

 • Laborationsrabbort

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Sv Ke SvA
Kemins grunder

Användning av kemins begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemihistoria
 • Ke  4-6
Berätta något om kemins historia.
Berätta flera saker ur kemins historia.
Berätta om flera händelser ur kemins historia samt om vilken betydelse dessa haft för människans levnadsvillkor.
Atom och molekyl
Redogöra för vad en atom och en molekyl är.
Grundämne eller kemisk förening
Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är.
Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är samt ger exempel på några vanliga grundämnen och kemiska föreningar.
Atomens kretslopp
Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med ”ingenting försvinner, allt finns kvar”.
Ämnens egenskaper
 • Ke  4-6
Redogöra kortfattat för några egenskaper som används för att beskriva ämnen
Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen samt ger något exempel.
Redogöra för flera egenskaper som används för att beskriva ämnen med några exempel.
Ämnens faser
 • Ke  4-6
Berätta kortfattat om ämnens tre faser och övergångarna mellan dessa.
Berätta om ämnens tre faser och övergångarna mellan dessa med användning av kemins begrepp.
Utförligt berätta om ämnens tre faser och övergångarna mellan dessa med god användning av kemins begrepp.
Kemiska tecken
Några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel.
Flera vanliga kemiska tecken och med säkerhet skriver och läser kemiska formler.
Kemisk reaktion
 • Ke  4-6
Förklara kortfattat vad en kemisk reaktion är.
Förklara vad en kemisk reaktion är och ger något exempel.
Förklara vad en kemisk reaktion är och ger exempel på några vanliga kemiska reaktioner.
Surt och basiskt
Ge exempel på några sura och basiska ämnen.
Ge exempel på några sura och basiska ämnen och ger exempel på hur man kan ta reda på ifall ett ämne är surt eller basiskt.

Naturvetenskapligt arbetssätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra resultat och dra slutsatser
 • Ke  4-6
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till och ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
 • Ke  4-6
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: