Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi 8E vt 2018

Skapad 2018-01-06 18:00 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F
Nästan alla ämnen vi har omkring oss är kemiska föreningar. De består således av atomer från två eller flera grundämnen. I kemiska föreningar kan atomer bytas ut så att det uppstår nya ämnen. Allt material från växt- och djurriket innehåller grundämnet kol. Därför kallas den organiska kemin också för kolföreningarnas kemi.

Innehåll

Arbetsområde: Kolföreningarnas kemi - organisk kemi

Vad skall du lära dig?

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Livets kemi, vilken roll fotosyntesen spelar för oss samt ha kännedom om kolhydrater, fetter och proteiner och dess betydelse.

Varför just detta?
I kursplanen i ämnet kemi står det skrivet: Eleven skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

• genomföra systematiska undersökningar i kemi

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Hur ska du lära dig detta?
- Genom att träna på att planera, utföra, utvärdera och dokumentera experiment.
- Genom att studera kolatomen, dess uppbyggnad och föreningar med andra atomer. T ex vilka partikelmodeller man använder för att beskriva kemiska reaktioner som när man t ex blandar en alkohol med en organisk syra och får en ester.
- Titta på bl a film om hur man bearbetar råolja och sedan sammanfatta filmen.
- Genom att föra gruppdiskussioner om t ex olja och oljeprodukters påverkan på miljön och hälsan samt vilken betydelse innehållet i mat och drycker har för hälsan.
- Titta och studera vilka kemikalier som finns i vardagsprodukter. T ex genom att tillverka egen tvål, egna estrar, fördjupa dina kunskaper om en kemikalie/ämne/material.
- Veta hur kolhydrater, fetter och proteiner är uppbyggda och hur de sönderdelas i vår matspjälkning.
- Lära dig hur man hanterar farliga ämnen. T ex att brandfarliga vätskor inte får användas i närheten av öppen låga, förbud mot att smaka på kemikalier, använda skyddsutrustning, experimentera säkert osv.

Uppgifter

 • NO Kemi Laboration "Lika löser lika" 8E vt 2018

 • Det fins många former av kol

 • Kolatomen är en mångsidig byggsten

 • Alkoholer

 • Organiska syror

 • Estrar

Matriser

Kemi Organisk kemi 8E vt 2018

E
C
A
Eleven gör dokumentationer och skriver rapporter som är...
…enkla.
…utvecklade.
…välutvecklade.
Systematiska undersökningar:
Eleven kan...
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera egna frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån efter viss bearbetning.

...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan hantera utrustning och kemikalier på ...
...ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
...ett säkert och ändamålsenligt sätt.
ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kemins begrepp, modeller och teorier:
Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar är...
....grundläggande. Kan ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
...goda. Kan förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
...mycket goda. Kan förklara och visa på samband och visa på något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang om kemiska processer, i levande organismer, mark, luft och vatten är...
...enkla och till viss del underbyggda.
...utvecklade och relativt väl underbyggda.
...utvecklade och väl underbyggda.
Kan beskriva kemikalier och kemiska processers användning i vardagen och samhället med...
...enkelt identifierbara samband.
...med förhållandevis komplexa samband.
...med komplexa samband.
Energiomvandlingar och materiens kretslopp...
...kan ges exempel på
.
...kan förklaras och visas samband på.

...kan förklaras och generaliseras.

Resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön, och om vilka åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling är...
...enkla och till viss del underbyggda.
...utvecklade och relativt väl underbyggda.
...är välutvecklade och väl underbyggda.
Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse. Kan...
...beskriva och ge exempel.

...förklara och visa på samband.
...kan förklara och generalisera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: