Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen- kost och hälsa

Skapad 2018-01-07 13:50 i Västra Karups skola Båstad
Tema kroppen år F-2.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Begrepp: motion/rörelse, kondition, mat/kost, sömn, hygien, kroppsdel, sociala relationer

 

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma om du 

 • känner till några kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • känner till något inre organ och vilken uppgift det har.
 • kan resonera om några av kroppens behov för att du ska må bra.

Detta kommer att bedömas genom

- ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna,

- skriftlig bedömningsuppgift om kroppsdelarna och kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kroppen

Kroppen

Begreppsförmåga
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
 • NO
Jag namnger få kroppsdelar och organ och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Jag namnger några kroppsdelar och organ och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar och organ och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar och organ och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har och använder till stor del biologins begrepp
Anslysförmåga
Förmågan att formulera hypoteser
 • NO
Jag kan med hjälp av vuxens frågor uttrycka vad jag tror kommer hända i undersökningen.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända i undersökningar men inte ge en förklaring till varför.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända och jag kan förklara det på ett naturvetenskapligt sätt.
Metakognitiv förmåga och analysförmåga
Förmågan att reflektera och analysera. (Orsak-verkan)
 • NO   3
Jag kan med stöd berätta om något som är positivt/negativt för min hälsa. Jag försöker att med ledande frågor motivera varför det är pos/neg för hälsan.
Jag kan berätta om några faktorer som är positiva/ negativa och motivera varför de är positiva/ negativa.
Jag kan berätta om flera faktorer som är positiva/ negativa för min hälsa och kan motivera varför de är positiva/ negativa.
Jag kan berätta om flera faktorer som är positiva/ negativa för min hälsa och kan motivera varför. Jag kan också berätta hur jag förändrat något utifrån lärdom/ erfarenhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: