Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam, judendom och kristendom

Skapad 2018-01-07 17:27 i Andersbergsskolan Halmstad
Eleverna får lära sig hur de tre religionerna tar sin utgångspunkt från samma stamfader Abraham. Vi börjar med islam och fortsätter sen med judendom och kristendom. Kristendom läser vi under december då advent infaller. Vi följer samma struktur när vi arbetar med de tre religionerna. Eleverna lyssnar till berättelser från religionernas heliga skrifter och lär sig om: gudsbild, religiös skrift, byggnad, symbol, helig dag, högtid, levnadsregler mm. Vii jobbar tillsammans med att göra en bok som de tar med sig hem efter avslutat arbete.
Grundskola 1 – 2 Religionskunskap
De tre religionerna islam, judendom och kristendom har mycket gemensamt, även om skillnaderna ibland upplevs som stora. Du får lära dig om de tre religionerna, var och när de började samt hur de utövas.

Innehåll

Syfte och mål

Eleverna ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och andra delar av världen. Lära sig om islam, judendom och kristendom och jämföra religioner för att se hur religionerna påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. Skapa en förståelse för att de tre religionerna har samma ursprung och stamfader, även om de bildades vid olika tidpunkt.

 

Innehåll:

 • Religionens namn och anhängare. Var i världen finns religionerna och var startade de?
 • Gudabild
 • Helig skrift och religiösa berättelser
 • Helig byggnad, religiös ledare
 • Helig veckodag
 • Högtid
 • Levnadsregler
 • Symbol
 • Livet efter döden och begravning 

 

Genomförande

Under ca sex veckor arbetar vi med islam, judendom och kristendom. När vi samtalar om religionerna utgår vi från sådant som eleverna känner till och sen fyller läraren på med mer kunskap. Vi börjar med islam, eftersom många av barnen i klassen är muslimer. Vi arbetar med en religion i taget och utgår från innehållslistan ovan. Eleverna kommer att tillverka en egen bok om de tre religionerna. De får också lyssna till religösa berättelser och titta på film. Under december gör vi ett besök i Martin Luthers kyrka för att se och höra den kristna berättelsen om hur det gick till när Jesus föddes. Vi avslutar med att jämföra religionerna för att hitta likheter och skillnader. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: