Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4, VT21

Skapad 2018-01-08 07:57 i Österbyskolan Östhammar
Ett arbete som utgår från läroboken Upptäck religion.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Inom detta arbetsområdet kommer du få lära dig mer om kristendom. Vi undersöker vem Jesus var, vad det innebär att vara kristen samt kristna ceremonier, högtider och berättelser.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från läroboken Upptäck Religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna, dokumentera och lära dig av gemensamma genomgångar samt ta del av kamraters tankar och åsikter. 

Konkreta mål

Du ska kunna:

-redogöra för kristna ceremonier såsom dop, konfirmation, bröllop och begravning.

-känna till och namnge de olika inriktningarna inom kristendomen.

-redogöra för kristna högtider såsom jul och påsk och varför de firas.

-återge några berättelser ur Nya testamentet.

-göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu.

 

Bedömning

Du ges möjlighet att visa dina kunskaper under lektionerna när du arbetar med angivna uppgifter såsom diskussioner, arbetsblad och dokumentation..
Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt/muntligt prov där bland annat högtider, ceremonier och de olika kristna inriktningarna berörs.
Se bedömningsmatris.

Uppgifter

 • Återge en berättelse ur NT

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re Sh
Bedömningsmatris Kristendom

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Kristendomen och dess högtider.
Redogör för de centrala tankegångarna i kristendomen och kristna högtider och ceremonier.
Du kan ge exempel på några kristna högtider och ceremonier.
Du kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier och berätta hur de går till.
Du kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier, hur de går till och berätta varför de firas.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Du kan beskriva en likhet och en skillnad mellan att vara kristen förr och nu.
Du kan beskriva och jämföra likheter och skillnader mellan att vara kristen förr och nu.
Du kan beskriva och jämföra likheter och skillnader mellan att vara kristen förr och nu samt motiverar utifrån fakta och egna tankar.
Återge berättelser ur Nya testamentet.
Du kan återberätta viktiga delar ur en berättelse från Nya Testamentet.
Du kan återberätta en eller flera berättelser ur Nya Testamentet och reflektera över handlingen.
Du kan återberätta flera berättelser med detaljer och egna kommentarer och tankar om handlingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: