Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk 4

Skapad 2018-01-08 10:46 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Läsa, skriva, tala och samtala Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter
 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst
 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst
 • att skriva olika sorters texter
 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter
 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer
 • att tolka och värdera olika sorters källor
 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Beskrivande genre (i samband med arbetsområdet "Vikingatiden")
 • Berättande genre
 • Instruerande genre 
 • Temaområden, bl a "Barnkonventionen"  
 • Veckans ord (viktiga ord i SO och NO)
 • Läsning av gemensam skönlitterär bok "Drakskeppet"
 • Boksamtal

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, när vi läser olika texter (gemensamt eller enskilt)
 • lära oss olika texters struktur (genrepedagogik)
 • lära oss att planera, skriva och bearbeta och egna texter (t ex med hjälp av Intowords) 
 • lära oss att göra texter och presentationer där ord och bild samspelar med hjälp av olika verktyg.
 • träna på ge omdömen om olika texter (egna och andras)
 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal och i redovisningar
 • samtala om språket och hur vi kan anpassa det utifrån syfte, person och situation
 • träna på att använda olika sorters ordlistor
 • använda olika källor och träna på att värdera dessa 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • planerar, skriver och bearbetar olika sorters texter
 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i presentationer
 • använder olika källor och värderar dessa

Bedömningen sker på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna, men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: