Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter- skriva, bearbeta och förbättra

Skapad 2018-01-08 10:59 i Munkegärdeskolan Kungälv
Att lära sig vad som kännetecknar olika typer av texter och själv kunna skriva dem.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Känner du igen de olika typer av skönlitterär text och hur du ska skriva? Hur gör du för att bearbeta dina texter och förbättra dem? Hur ger du bra respons till kamrater?

Innehåll

Rubrik

 Vad kännetecknar en novell, ett kåseri, ett brev eller en dikt? Hur skriver man de olika typerna av texter? Hur analysera en dikt eller novell?

Elevens mål

Du ska skriva en berättelse/novell och bearbeta den för ett bättre språk och innehåll. Du ska kunna ta emot respons och ge respons. Du ska också läsa olika typer av skönlitterära texter; kåseri, dikt, novell och vi ska tillsammans analysera innehållet för en djupare förståelse.

Så här ska vi arbeta

Ni börjar med att skriva klart en berättelse/ novell och den ska ni bearbeta utifrån respons från en kamrat. Ni kommer också själva att ge kommentarer.  Vi arbetar vidare med texterna dels genom uppgifter om innehållet, dels genom att studera hur de är uppbyggda. Vi kommer att läsa dikter och noveller och titta på sätt att analysera dessa texter.

Jag kommer att bedöma

att du vet vad som kännetecknar de olika texterna och hur du tar emot och ger respons. Du visar detta genom att skriva en text, bearbeta den samt läsa en annan kamrats text och ge respons. se kunskapskraven nedan.

Uppgifter

 • 165 Ögonblick

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
2. Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
6. Språklig variation och anpassning till normer och stukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
7. Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
9. Sammanställningar - struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
11. Bearbeta texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: