Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8- Ekvationer, sannolikhet och statistik

Skapad 2018-01-08 11:25 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 8
Inom detta arbetsområde får du lära dig lösa ekvationer, sannolikhet och statistik.

Innehåll

Tidsplan kap 5 och 6

14 - Lov 
15 - 5.1 och 5.2
16 - 5.3 och 5.4
17 PRAO
18 5.5 och Diagnos
19 6.1 och 6.2
20 6.3 och 6.4
21 6.5 + rep
22 Examination
23

 

Repetitionssidor att träna på inför prov (på lektionstid eller hemma):

Kap 5 Ekvationer

Sammanfattning s 251
Blandade uppgifter s 252-253
Träna mer s 255-256
Tema (fördjupning) 257-258
Repetition s 313-314(uppgift 47-57)

Kap 6 Sannolikhet och statistik

Sammanfattning s 298
Blandade uppgifter s 299-300
Träna mer s 302-303
Tema(fördjupning) 304-305
Repetition s 314(uppgift 58-61)

 

Filmer kap 5

5.1 Ekvationslösning

5.2 Ekvationer med obekanta i båda leden

5.3 problemlösning med ekvationer I

5.4 Ekvationer med flera termer och parenteser

5.5 Problemlösning med ekvationer II

 

Filmer kap 6

6.1 Hur stor är sannolikheten

6.2 Sannolikhet i flera steg

6.3 Tabeller och diagram

6.4 Relativ frekvens

6.5 Cirkeldiagram

 

 • Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå 
 • Om du jobbar i basboken är det viktigt att du gör nivå 1 i boken efter varje avsnitt

 

 Förmågor att utveckla

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 •  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål

 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer 
 • undersöka och resonera kring begreppen sannolikhet
 • utföra beräkningar av sannolikhet för en händelser och för flera oberoende händelser 
 • tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband
 • resonera och argumentera kring missvisande statistik 
 • undersöka och beskriva resultat från undersökningar från tabeller och diagram
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper utifrån begreppen i kapitlet 

 

Begrepp och uttryck vi kommer att jobba med inom detta arbetsområde:

Ekvation, vänsterled, högerled, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla, sannolikhet, utfall, oberoende händelse, medelvärde, median, typvärde, frekvens, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram 

 

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att utgå från boken ”Y”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver

 •  Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan

 • Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

 • Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

 • Du kan titta på genomgångar på Filmer (Matematikboken Y)

Bedömning

Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: