Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan VT 21

Skapad 2018-01-08 11:31 i Getingeskolan Halmstad
Arbetet följer böckerna Lyckostjärnan.
Grundskola F Svenska
Under vårterminen kommer du få arbeta med Lyckostjärnan. Vi kommer att läsa, samtala och arbeta kring de olika kapitel från läseboken.

Innehåll

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Lgr 11 Förskoleklass

 

Eleven ska få erfarenheter av att samtala kring en gemensam text.

Eleven ska ges möjlighet att upptäcka bokstävernas funktion. 

Eleven övar läsförståelse.

Eleven ska få möjlighet att identifiera ljud i enklare ord som du är bekant med. 

 

Arbetsformer:

 • vi arbetar i smågrupper, par och individuellt.
 • vi övar pennfattning.
 • vi tränar ord och bild, sammansatta ord och korta instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: