Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 4

Skapad 2018-01-08 11:39 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU UTVECKLAR OLIKA FÖRMÅGOR:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om talet är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda olika lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp hör ihop                   

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda digitala verktyg                                                                                                             

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

SÅ HÄR SKA VI ARBETA:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att utifrån från matematikboken Favoritmatematik 4B men också arbeta med matte på andra sätt t ex problemlösningsuppgifter i grupp och övningar på datorn. Efter varje avslutat arbetsområde gör vi diagnoser för att se vad du har lärt dig. Vi kommer träna logiskt tänkande genom att ha schackträning varje vecka och så småningom delta i schackfyran. Vi kommer också att delta i Mattematchen, som är en nationell digital tävling för årskurs fyra.

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:

 • Bråk
 • Decimaltal
 • Längd, vikt och volym
 • Taluppfattning med stora tal
 • Geometri

DETTA SKA BEDÖMAS:

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du använder de matematiska förmågorna när du löser problem enskilt eller i samtal med andra och i de skriftliga diagnoserna och proven. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: