Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten VT-18

Skapad 2018-01-08 14:21 i Höjdens förskola Färgelanda
Vi undersöker och funderar vad vi vet om vatten. Därefter kommer vi att utforska efter barnens intressen.
Förskola
Vi har valt att jobba med tema VATTEN eftersom det är något som finns i barnens vardag. Vatten finns i olika form som is, snö, dimma, ånga etc. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

Vi pedagoger har upptäckt att barnen har haft ett intresse kring vatten och under vinter har de tagit in både is och snö för att se vad som händer. Detta har barnen haft olika tankar och hypoteser om och därför är det ett ämne vi vill utmana barnen mer i.

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje samt att ge barnen utmaning till nya kunskaper om vatten. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:
 • spontant sjunger/ramsar om vatten i olika former samt använder tecken som stöd
 • lär sig begrepp i temat vatten på våra olika modersmål
 • lär sig om former och uppfattning om olika måttenheter
 • förstår att växter behöver vatten.
 • förstår begreppet sjunka-flyta. Förstår kallt och varm

Insatser för att nå målet

 • Vi använder sånger och ramsor som är riktade till temat.
 • Med hjälp av föräldrar och pedagoger lära oss enkla ord om temat på våra modersmål.
 • Experiment/Teknik
  - Flyta-sjunka
  - Vatten i olika former/blandningar
  - Målarfärg
  - Kallt-varmt, frysa-smälta(termometer)
 • Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.
 • Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.
 • Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: