Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-01-08 14:23 i Ängaboskolan Alingsås
En pedagogisk planering på världsreligionerna
Grundsärskola 3 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vi ska läsa om de fem stora världsreligionerna, Kristendomen, Judendomen, Islam, Buddismen och Hinduism. I de olika religionerna finns det sådant som är speciellt viktigt. I varje religion finns det heliga platser och symboler. Vi ska jämföra och se likheter och olikheter mellan religionerna.

Innehåll

Mål med undervisningen

Målet är att du ska vara delaktig och lära dig något om kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.

Du ska känna igen de olika symbolerna för respektive religion samt något som är viktigt för varje religion.

Du ska genom att se på film och vara delaktig i samtal få en upplevelse om hur en person som är troende enligt de olika religionerna lever och tänker.

Du ska reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna.

Det här ska vi göra

 • Se på film om de olika religionerna
 • Göra studiebesök i några olika religioners helgedomar/kyrkor
 • Läsa texter och samtala kring de olika religionerna.
 • Skriva om och kunna berätta något om religionernas levnadsregler, ritualer och symboler.
 • Arbeta med bilder.

Det här ska jag bedöma

 • Att du kan berätta något om religionernas symboler, högtider och riter.
 • Att du kan berätta något om Kristendom, Islam,Judendom, Buddism och Hinduism.
 • Att du kan jämföra likheter och olikheter i de olika religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: