Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vadå normal?

Skapad 2018-01-08 14:56 i Alléskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska
Under tre dagar i åk 8 arbetar vi med könsroller ur olika perspektiv. Arbetet avslutas med att ni skriver en novell.

Innehåll

Välj en av följande skrivuppgifter:

A) Özgur Kibar skriver i sin dikt att han är ”både och och varken eller”. Varför tycks det vara så viktigt att definiera om någon är tjej/kille, invandrare/svensk, hetero/homo, tonåring/vuxen? Listan på hur människor delas in kan göras lång. Hur påverkas din egen och andras bild av dig? Vilka förväntningar och krav möter du, hur uppfostras du och hur ser samhället på dig?

En ungdomstidning efterlyser läsarnas berättelser om hur det känns att bli indelad i ett i fack.

- Skriv en berättelse/novell till ungdomstidningen. Berätta om ett tillfälle när människor delar in andra i fack och vilka känslor som uppstår.

Förslag till rubrik: Vilka är vi?


B) HBTQ

Vad spelar det för roll om du är kär i en kille eller tjej?

Ungdomstidningen Kim efterfrågar noveller där ungdomar berättar om vad det innebär att vara homo-, bi- eller transsexuell. Du bestämmer dig för att bidra med en novell om en händelse som du har varit med om/hört talas om eller en påhittad historia.

Förslag till rubriker:

Dagen då jag kom ut.

Ska jag våga berätta?

Vem är jag?


C) Skönhetsoperationer

Skriv en novell om någon som gör någon typ av skönhetsoperation. Berätta om personens tankar innan, under och efteråt. Känner personen sig tvingad till att utföra operationen eller är det frivilligt? Är det en operation som behövs eller inte?

Förslag till rubrik: SkönhetsoperationenSkrivuppgifter utifrån boken ”Kort kjol”

D) Morgonen efter

Uffe vaknar i sin säng morgonen efter våldtäkten, ser sig omkring och minns vad som hände. Vad tänker han? Vad känner han? Skriv en novell om Uffe morgonen efter. Beskriv vad han gör, hur han känner och vad han tänker.

 

E) Cilla i skolan

I skolan talas det om Myran och våldtäkten. Rykten sprids. Myran kommer inte till skolan längre, men Cilla är där varje dag. Vad upplever hon? Vad hör hon och vad ser hon? Vad gör hon och vad säger hon? Skriv en novell om vad Cilla är med om.

 

F) Myrans framtid

”Det ser nästan ut som att hon slår huvudet i stjärnhimlen innan hon försvinner ner genom luckan i taket.” Så slutar romanen när Myran ska äta kräftor med sin sommarfamilj i slutet av sommaren.

Vad händer sedan?

- Skriv en novell om vad som händer de närmaste timmarna eller dagarna.

- Skriv en novell om vad som händer när Myran kommer tillbaka hem till sin mamma.

- Skriv en novell om hur Myran har det flera år senare.

Berätta om vad som händer i hennes vardag, hur hon tänker och känner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva berättelse åk 7-9 - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriv en berättelse.
 • Sv  E 9
Jag följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 9
Jag använder adjektiv och något beskrivande verb. Jag beskriver händelser. Jag använder något berättargrepp, t ex liknelse och dialog.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och ibland även upplevelser som berör något sinne. Jag använder ett par berättargrepp, t ex metafor, liknelse, inre/yttre dialog/retorisk fråga.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av flera adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och upplevelser som berör några sinnen. Jag använder flera berättargrepp, t ex metafor, liknelse, inre/yttre dialog/retorisk fråga.
Uppbyggnad och dramaturgi
 • Sv  E 9
Uppbyggnaden går att följa. Texten har en inledning och avslutning.
Uppbyggnaden är tydlig. Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning. Texten innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som innebär en lösning).
Uppbyggnaden lyfter texten (t ex genom tillbakablickar, parallellhandling). Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning med en "twist". Texten innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som innebär en lösning).
Struktur
Styckeindelning och markering
 • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (tex och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (tex eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att medvetet variera texten och skapa tempo ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
 • Sv  E 9
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll. )
Tempus
 • Sv  E 9
Jag använder oftast rätt tempus.
Jag använder rätt tempus och anpassar efter olika tidsperspektiv.
Jag använder tempus på ett medvetet sätt och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.
Skrivregler
Skiljetecken
 • Sv  E 9
Jag använder oftast stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett fungerande sätt. Jag använder skiljetecken vid direkt anföring (dialogform) på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt (t ex kommatecken vid en inskjutande bisats och markering vid direkt anföring (dialogform).
Stavning
 • Sv  E 9
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Respons
Ge kamratrespons
 • Sv  E 9
Jag läser en annan text och beskriver en sak som fungerar bra med den. Jag ger ett förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver några saker som fungerar bra med den. Jag ger ett par förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver flera saker som fungerar bra med den, både innehållsmässigt och språkligt. Jag ger flera förslag på förbättringar av innehåll och språk om det skulle behövas.
Bearbeta texten utifrån respons.
 • Sv  E 9
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir lite tydligare.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text noggrant så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: