👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(Reviderad) Arbetsområde (VT åk 2): Luft

Skapad 2018-01-08 14:58 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är luft egentligen? Vad består den av? Tar den någon plats?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att få undersöka luft genom att göra experiment.

Du kommer att få reflektera och diskutera med andra om vad som händer i experimenten.

Du kommer att få söka fakta i läromedel och se på film. (https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U101658-03 )  (https://urskola.se/Produkter/164299-Kayos-krita-Syre-luft-och-en-svavande-lykta (båda filmerna är tillgänglig till 30/6 -21)

Du kommer att få dokumentera dina erfarenheter genom att skriva och rita

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Arbetsområde (VT åk 2): Luft

Behöver träna mer
Uppnår målet
Ämnesspecfika ord
Du kan säg vilka två ämnen luft huvudsakligen består av. (kväve och syre)
Hypotes
Du kan ställa en hypotes kring luft. Du förklarar varför du tror som du gör och använder två ämnesspecifika begrepp i den förklaring.
Experiment
Du kan undersöka din hypotes med ett experiment och dokumentera din arbetsgång och dina resultat. I din resultatsbeskrivning använder du minst två ämnesspecifika begrepp.
Luftens egenskaper
Du kan beskriva några av luftens egenskaper t.ex. att varm luft stiger (har större avstånd mellan molekylerna) och att kall luft sjunker ( att de är tätare mellan molekylerna), Transporterar ljudvågor och luft tar plats.