Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby klass 7: Tryck, värme och väderfenomen

Skapad 2018-01-08 15:06 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur kan fartyg flyta? Kan en glass vara varm? Varför blåser det vid vattnet? Genom fysiken och dess lagar och principer kan man få svar och förklaringar till många fenomen vi möter på i vår vardag. Under detta arbetsområde kommer vi titta närmare på hur tryck, värme och väderfenomen fungerar.

Innehåll

Innehåll

 Det här kommer vi undersöka och prata om:

 • Vad värme är. 
 • Vilka olika former materia finns i och varför. 
 • Hur värme sprider sig och hur vi kan påverka spridningen.
 • Växthuseffekten-vad innebär den?
 • Vad väder är. Skillnad på väder och klimat.
 • Några olika väderfenomen och varför de uppstår.
 • Tryck mot fasta föremål 
 • Tryck i vätskor
 • Arkimedes princip. 
 • Tryck i gaser, lufttryck

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från olika frågeställningar som vi undersöker och diskuterar.

 • Genomgångar med bl.a. powerpointbilder.
 • Film från bl.a. "studi".
 • Anteckningar i begreppsmall och analysmodell
 • Planera och genomföra undersökningar som vi analyserar.

 

Så visar du dina kunskaper

 • Genom ditt deltagande vid genomgångar och diskussioner
 • Skriftligt prov på värme och väderfenomen
 • Muntlig gruppdiskussion där ni ska kunna beskriva och använda begrepp inom tryck och värmelära för att förklara, diskutera och dra slutsatser kring de fysikaliska fenomenen.
 • I planering, genomförande, analys och dokumentation av undersökningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Exempel på hur du visar dina kunskaper, tryck, värme och väderfenomen

Grunderna
Utvecklat
Välutvecklat
Muntlig kommunikation
Deltagande i diskussioner (helklass och grupper)
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ta del av andras argument och ibland ställa frågor/ge svar som gör att diskussionen fortsätter.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ta del av andras argument, ställa frågor /ge svar som för diskussionen framåt.
Du deltar aktivt i samtal genom att komma med sakliga argument, underbyggda av fakta och resonera och argumentera kring frågeställningar i diskussioner.
Använda begrepp och beskriva sammanhang
Hur du beskriver sammanhang och använder begrepp inom tryck, värme och väderfenomen.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du ger exempel på vad som händer. I beskrivningen använder du delvis fysikaliska begrepp.
Du förklarar vad som händer genom att ange någon orsak till och någon konsekvens av det. I förklaringen använder du fysikaliska begrepp.
Du förklarar vad som händer genom att ange en orsak till det och den /de fysiklaiska principer som ligger till grund för orsaken. Du beskriver också konsekvenserna. I din förklaring använder du dig av flera fysikaliska begrepp.
Laboration - planera och genomföra
Hur du planerar och genomför en undersökning.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Du kan med stöd planera genomförandet av en undersökning. Du genomför undersökningen till stora delar enligt instruktion på ett säkert sätt och använder lämpligt material
Du kan själv planera en undersökning så att det går att arbeta utefter den med mindre justeringar. Du genomför undersökningar på ett ett systematiskt och säkert sätt enligt instruktion och använder ändamålsenligt material.
Du kan själv planera en undersökning så att det går att arbeta utefter den. Du genomför undersökningar på ett ett systematiskt, effektivt och säkert sätt enligt instruktion och använder ändamålsenligt material.
Laboration -dokumentera och analysera
Dokumentera undersökning och dra slutsatser från resultat.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
I din rapport redovisa du dina resultat och drar någon enkel slutsats av undersökningen. Du nämner någon felkälla.
I din rapport redovisar du dina resultat tydligt och drar slutsatser som du kopplar till någon "fysikalisk princip". Du visar på någon felkälla och förklarar hur den kan ha inverkat på resultatet.
I din rapport redovisar du dina resultat på ett strukturerat och tydligt sätt. Du drar slutsatser som du baserar på "fysikaliska princip". Du tar upp (flera) felkällor och förklarar hur de kan ha inverkat på resultatet och ger konkreta förslag på utveckling av undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: