Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fystema år 8

Skapad 2018-01-08 15:30 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
En LPP för åk 8 inom arbetsområdet styrketräning utifrån Lgr11.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Arbetsområde styrka, kondition och rörlighet.

Innehåll

Konditionsträning åk 8

Syfte:            

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. (ur lgr 11)

Arbetssätt:

                      Inom arbetsområdet kommer vi att träna vår kondition, styrka och rörlighet på en mängd olika sätt. Ord och begrepp som används inom styrketräning kommer att lyftas fram (så som: uppvärmning, nedvarvning, stretching, dynamisk- och statisk styrka, set och repetitioner och mjölksyra) Du kommer även att få skapa ett eget träningspass med några olika övningar som du ska lämna in till mig på ett digitalt sätt senast 3 April. Uppgiften finns i classroom.

Bedömning:

 

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

                      ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och sammanhanget.”

                      ”Eleven kan på ett (…) fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.” (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·         Aktivt deltagande i undervisningen

·         Förståelse för träningsupplägg och träningseffekter

·         Kunskap i hur styrketräning kan bedrivas

 

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa: Styrketräning åk 8

F
E
C
A
Lektionsarbete
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten.
Deltar aktivt i undervisningen och tar själv initiativ för att utvecklas och klara mer i aktiviteterna. Tar hjälp vid behov och kan själv hitta lösningar på olika svårigheter i utförande.
Är engagerad och drivande i undervisningen. Anstränger sig i alla moment och arbetar aktivt enskilt samt i gruppen. Kan stötta och hjälpa klasskamrater i sitt utförande.
Förståelse för träningslära
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Har en grundläggande förståelse för hur träning kan/bör bedrivas. Förstår betydelsen av uppvärmning och nedvarvning/stretch.
Har en grundläggande förståelse för träning och träningseffekter. Kan värdera olika typer av träning och göra medvetna och understödda val.
Har en djup förståelse för olika typer av aktiviteters effekter och kan göra medvetna val för att främja den egna hälsan. Kan sätta upp mål för den egna hälsan och ge konkreta förslag på hur dessa kan uppnås.
Träningsplanering
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Planerade ett träningspass med tydlig uppvärmning, huvuddel och nedvarvning. Träningspasset var till viss del anpassat efter förmåga och behov.
Planerade ett träningspass med relativt väl avvägda delar och viss variation. Träningspasset var relativt väl anpassat efter förmåga och behov.
Planerade ett allsidigt och ett mycket ändamålsenligt träningspass med god variation. Tränings-passet var väl anpassat efter förmåga och behov.
Skriftlig uppgift
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav
Du kan också på ett i huvudsak fungerande sätt förklara hur man kan förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan också på ett relativt väl fungerande sätt förklara hur man kan förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan också på ett väl fungerande sätt förklara hur man kan förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. (du ska motivera dina val av övningar samt på ett ingående och korrekt sätt förklara hur övningarna ska utföras).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: