Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, identitet och självbild

Skapad 2018-01-08 15:43 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Bild
Under vårterminen kommer vi, på olika sätt jobba med bilder och identitet. Vad berättar en selfie? Vilka normer förmedlas i bilder? Vad kan ett rum berätta om personen som bor där? Vad kan vi lära oss om historien och konstnären utifrån ett självporträtt? Och hur kan vi inspireras av olika konstnärer och konststilar för att göra egna porträtt?

Innehåll

Bild/Självbild:

Vad? Bildanalys. Begrepp. Bildberättande.

Hur? Varför tar vi selfies? Vad vill vi berätta? Vi kommer att ta egna selfies och titta på andras bilder och diskutera. Vi kommer att jobba med begrepp som norm, representation, bildutsnitt, bildperspektiv och träna på att analysera både våra egna och andras bilder. Hur påverkar bildspråket våra normer och förväntningar? Förmedlar våra bilder det vi vill berätta?

"Vem bor här?"

Vad? Teknik. Bildberättande.

Hur? Vi kommer att lära oss att rita perspektiv och utifrån det rita ett rum som berättar om personen som bor där. Vad kan vår omgivning och de saker vi omger oss med berätta om vem en person är?

Historiska porträtt:

Vad? Teknik. Konsthistoria. Bildberättande.

Hur? Med utgångspunkt i historiska och samtida konstnärers självporträtt gör vi egna porträtt. Inspireras av konstnärens stil, liv, samtid eller uttryck för att förstärka vad du berättar med ditt eget porträtt. Vi kommer att utgå ifrån ett foto av dig själv och lära oss hur en kan använda tekniker för att förstora och rita av en bild. Självporträttet gör du i en teknik som passar den stil/konstgenre du valt att jobba med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: