👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8, vt 2019

Skapad 2018-01-08 16:32 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet språkval, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Påbörjad LPP som kan användas som grund för att man själv sedan kan konkretisera den utifrån arbetsområde. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 7 – 9
Under vårterminen kommer vi att arbeta med kapitel 7. Einmal Köln hin und zurück 8.Die Schweiz 9.Wahr oder nich wahr 10. Wir gehen ins Kino 12. Guten Appetit ! inom språkval tyska.

Innehåll

Avsnitt 1

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU...

 • utveckla sin förmåga att använda tyska för att kommunicera i tal och skrift,

 • utveckla sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

 • utveckla sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,

 • utveckla sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,

I detta arbetsområde innebär det att...

 • kunna föra enklare samtal i samband med en tågresa

 • stämma träff för biobesök samt berätta om filmer och säga vad du tyckte om dem.

 • prata om fritidsintressen och lära om Schweiz.

 • kunna ord och fraser för att kunna beställa på restaurang samt lite om tyska matvanor

 • kunna grammatiken avseende en del tyska pronomen i olika kasus.

 • kunna presens och perfekt av regelbundna och oregelbundna verb samt modala hjälpverb i presens.

 • kunna prepositionerna som styr ackusativ och dativkasus.

 • läsa / spela upp egna eller bokens dialoger

 •  

Så här gör vi..

 • utökar ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva meningar / texter

 • har gemensama genomgångar med avlyssningar av texter / hörövningar

 • kommunicerar muntligt i mindre grupper (2-3 pers)

 • producerar eget material, t ex skriver egna dialoger

 • jobbar med grammatik (pronomen, verb och prepositioner)

DETTA KOMMER VI BEDÖMA:

 • din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår

 • din förmåga att förstår vad andra säger

 • din förmåga att förstå innehållet i en text

 • din förmåga att hantera språket, t ex uttrycka perfekt tempus

 • din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare

 • din förmåga att delta i samtal

 • din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning

Matriser

Bedömningsmatris tyska åk 8

TYSKA BEDÖMNINGSMATRIS

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Uttrycka sig i skrift
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.
BEARBETA OCH ANPASSAt
Använda strategier för att lösa språkliga problem Anpassa efter mottagare och syfte
Du måste jobba vidare för att nå E-nivån.
Bearbetar sitt språk efter givna instruktioner. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa språket efter mottagare/syfte.
Bearbetar självständigt sitt språk efter givna instruktioner. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar språket efter mottagare/syfte.
Bearbetar efter återkoppling språket med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Gör medvetna val av lämpliga strategier utifrån situationen. Anpassar språket på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.
TA ANSVAR FÖR SIN SPRÅKINLÄRNING
Medvetenhet och ansvar för egen språkinlärning
Du måste jobba vidare för att nå e-nivån.
Reflekterar kring sin lärstil. Är medveten om bästa inlärningsstrategi för egen del och försöker använda den kunskapen för det egna lärandet.
Reflekterar över inlärning och lärstilar. Provar olika inlärningsstrategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter. Är medveten om och väljer lämplig inlärningsstrategi utifrån situationen.
Reflekterar medvetet över sin inlärning och lärstil. Är medveten om och utvecklar sina styrkor och arbetar med sina svagheter. Använder medvetet olika inlärningsstrategier och anpassar dessa till situationen.

Ny rubrik

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå