Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckartema 8C, vecka 2-8

Skapad 2018-01-08 17:52 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vad är en pusseldeckare? Vad kännetecknar deckare-genren? Varför är vi så fascinerade av deckare?

Innehåll

Arbetsmaterial:

- Skönlitteratur

- Genomgångar 

- Bio: "Mordet på Orientexpressen" fredag 9/2. 

Arbetsprocess:

OBS! Gruppen bestämmer om de vill läsa samma bok eller olika böcker. Vi gör därefter upp en gemensam plan för respektive grupp och planeringen här på Unikum kommer få fler/uppdaterade uppgifter. 

- Läsning

- Boksamtal/diskussioner

- Träna förmåga i att vara samtalsledare och leda en diskussion samt kunna sammanfatta vad diskussionen handlat om (utgångspunkt från NP). 

- Verket och dess upphovsman, fördjupning av författaren (enskild). 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav:

 • Läsa med flyt
 • Läsförståelse
 • Tolka & resonera om budskap
 • Verket & upphovsmannen 
 • Historiska & kulturella sammanhang 
 • Samtala & diskutera 

 

Uppgifter

 • Att leda samtal

 • Uppgift: Verket och upphovsmannen

 • Genomgång: Deckare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: