Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma - bråk, procent åk 6 kap 3 vt18

Skapad 2018-01-08 18:46 i Gantofta skola Helsingborg
Arbetsområde där vi jobbar med bråk, vi jämför och storleksordnar bråk och titta på sambandet mellan bråk, procent och decimaltal.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att få jobba med bråk och jämföra och storleksordna dem. Du kommer att få lära dig hur man kan skriva en halv på olika sätt och hur man kan göra om bråktal till decimaltal. Du kommer också att lära dig hur man behandlar del av hel och flera delar av hel, uttryckt i bråkform och blandad form. Du kommer även att räkna med enkla tal i procent (ex del av och sänkningar). Vi tränar på sambandet mellan bråk, procent och decimaltal.

Innehåll

 

Mål

Du ska bli säker på att:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. 2/8 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal
 • kunna omvandla bråkform till blandad form och omvänt
 • kunna ange enklaste form
 • en hel är 100% (1/1 och 1,0), en halv är 50% (1/2 och 0,5) och att en fjärdedel är 25% (1/4 och 0,25).
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är t.ex. 25% av 400kr.(25% av 400kr = 400kr/4 = 100kr)
 • kunna räkna ut en prishöjning och prissänkning
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform t.ex. 1/4=0,25=25%.

Arbetssätt

För att du ska nå målen för området kommer vi att arbeta med:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppuppgifter
 • EPA- uppgifter
 • färdighetsträning i matteboken

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur säker du är på bråk och procent genom ett skriftligt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Matematik, bråk och procent, år 6

Matris matematik, bråk och procent, år 6, för

E
C
A
Förståelse för bråkbegreppet
Eleven har grundläggande förståelse för bråkbegreppet och för vad ett bråk kan representera, samt kan bedöma storleken av enkla bråk.
Eleven har god förståelse för bråkbegreppet och för vad ett bråk kan representera, samt bedöma storleken av olika bråk.
Eleven har mycket god förståelse för bråkbegreppet och för vad ett bråk kan representera, samt bedöma storleken av olika bråk.
Jämföra olika delar av olika helheter (olika bråktal, decimaltal och procenttal)
Eleven kan göra enklare jämförelser av olika delar av olika helheter, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan göra enklare jämförelser av olika delar av olika helheter, på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan göra jämförelser av olika delar av olika helheter, på ett väl fungerande sätt.
Använda sambandet mellan bråkform-decimalform-procent
Eleven kan använda sambandet bråkform-decimalform-procent på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda sambandet bråkform-decimalform-procent på ett relativt väl fungernade sätt
Eleven kan använda sambandet bråkform-decimalform-procent på ett väl fungerande sätt och dra nytta av dem i olika sammanhang
Blandad form
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt omvandla bråkform till blandad form och omvänt
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt omvandla bråkform till blandad form och omvänt
Eleven kan på ett väl fungerande sätt omvandla bråkform till blandad form och omvänt
Förkorta och förlänga bråk
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förkorta och förläna bråk till enklaste form
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förkorta och förlänga bråk till enklaste form
Eleven kan förkorta och förlänga bråk på ett väl fungerande sätt med god förståelse till enklaste form
Enkla procentberäkningar
Eleven kan göra enklare procentberäkningar utifrån en helhet, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan göra enklare procentberäkningar utifrån en helhet och förstår hur man tillämpar procent i ex sänkningar, på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan göra enklare procentberäkningar utifrån en helhet och förstår hur man tillämpar procent i ex sänkningar och höjningar på ett väl fungerande sätt.
Strategier för matematisk problemlösning i vardagssituationer
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: