Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Doddo språk o rytmik

Skapad 2018-01-08 19:33 i Skåpafors förskola Bengtsfors
Förskola
Doddo är duktig på språk och rytmik. Hon älskar att leka med ord, sjunga och spela på rytminstrument. Doddo kommer att följa med oss på Blåsippan under läsåret Väcka nyfikenhet på ett lekande sätt in i språkens och rytmikensvärld.

Innehåll

 

Varför vi har valt Babblarna som tema:  vi har märkt att dom flesta barnen på Blåsippan älskar Babblarna. vi upplever att man kan använda Babblarna på så många olika lekande sett.

Vårat mål är att  : utveckla talspråket, bygga ordförråd och begrepp, berätta, uttrycka sina känslor, kommunicera och argumentera med andra.

Metoder: Vi har samlingar med sagor, sånger, tecken, ramsor, munmotorikövningar m.m. för att stimulera språket. I leken är vi pedagoger med för att utveckla språket. Vi försöker skapa lugn och ro vid måltiderna för att utnyttja tillfället när alla sitter ned för att prata även vid blöjbyten fast det är ett kort ögonblick men ändå ett tillfälle och hallen ta vara på tillfället att samtala och föra dialog med barnet. Vi läser mycket böcker. Lyssnar på barnsånger och sjunger o dansar. Vi vuxna ska vara förebilder på alla sätt och vara närvarande runt barnen för att stödja, hjälpa och utveckla.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: