Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virkning av återbruk

Skapad 2018-01-09 07:47 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 6 Slöjd
I denna uppgift får du möjlighet att på ett kreativt sätt designa en personlig inredningsdetalj

Innehåll

 

I denna uppgift får du möjlighet att designa en egen stolsdyna till en stol eller pall som du har hemma. Du kommer att tillverka den av gamla t-shirts, som du gärna får ta med dig hemifrån. Du kommer att få se olika typer av inspirationsmaterial för att sedan skapa ditt alldeles egna personliga textila uttryck.        

Arbetsformer

Du ska fotografera en stol som du har hemma och ta mått på sittytan. Sedan ska du berätta om vad det är för stol och vad den används till.  Sittytan kan ha olika former. I skolan får du sedan visa din bild och dina mått och börja att skissa din stolsdyna. Tanken är att du med hjälp av olika typer av inspiration ska hitta just vad du vill göra. Du ges också möjlighet att inspireras utifrån olika färger och material. Hantverkstekniken som vi använder är virkning.

 

Varje lektion inleds med att vi går igenom vad vi gjort under tidigare lektion och på sätt knyter vi också naturligt an till vad som förväntas av oss den aktuella lektionen.   

 

I slutet varje lektion skriver du en lektionsutvärdering och svarar på specifika frågor som finns skrivna på framsidan av din personliga loggbok. Du ska svara på utvärderingsfrågorna i din loggbok så att både du som elev och jag som lärare kan följa din slöjdprocess.

 

 

Bedömning

 

Skisser och lektionsutvärderingar ska finnas dokumenterade i arbetsboken så att det är lätt att följa arbetsprocessen. När arbetet är klart ska den färdiga stolsdynan presenteras och läggas upp på Unikum tillsammans med en reflektion över din egen arbetsprocess. Reflektera över vad som blev som du hade tänkt, respektive om det fanns svårigheter som du stötte på. Om du hade velat nå ett annat önskat resultat; hur hade arbetet kunnat utvecklas enligt dig?

 

 

Slöjdbegrepp som du bland annat kommer att stöta på:

 

Virkning 

 

Virknål

 

Luftmaska

 

Fast maska

 

Smygmaska

 

Återbruk

 

Resurshållning

 

Klippteknik

 

Mått

 

Estetiskt uttryck

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 

Du ska ha lärt dig att använda redskap och teknik och att använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Genom olika typer av arbetsbeskrivningar övar du din förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha lärt dig relevanta slöjdbegrepp och dess innebörd kopplat till arbetsområdet.

Uppgifter

 • Reflektion

 • Reflektionsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Virkning och återbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverksteknik
Använda handverktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Ge omdömen om arbetsinsats
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremålets uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: