Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny10 Alfons Åberg

Skapad 2018-01-09 09:04 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska Bild SO (år 1-3)
Hur hanterar Alfons känslor? Vad är egentligen en känsla? Hur kan du hantera känslor? Måste vi tycka lika eller är det OK att tycka olika?

Innehåll

Utgångspunkt

De allra första veckorna av vårterminen kommer vi fokusera lite extra på att arbeta med gruppstärkande övningar. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans är det viktigt att eleverna får möjlighet att lära känna varandra. Ett tillåtande klassrumsklimat möjliggör att eleverna kan lära av och med varandra vilket stämmer väl överens med flera delar ifrån läroplanen. Vi kommer prata om känslor, likheter och skillnader, att det är okej att tycka om olika saker, kompisrelationer, värdegrund, klass- och skolgårdsregler. Eleverna kommer göra olika aktiviteter med såväl oss klasslärare som dramapedagog Carina och skolkurator Sandra. Målsättningen är att arbeta med gruppernas sammanhållning och att eleverna ske ges möjlighet att lära känna varandra. Eleverna kommer delta utifrån sin förmåga och aktiviteterna kan komma att anpassas. En positiv inställning och gemenskap är betydelsefullt för utveckling och ett livslångt lärande!

Konkretisering av målen

- Skapa berättande bilder till Alfons-böckernas olika innehåll.

- Konstruera en egen figur utifrån innehållet i Alfons-böckerna.

- Boksamtal. Muntligt återberätta och reflektera kring innehållet.

- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter.

- Skriva enkla ord och meningar till bilder från Alfons-böckerna.

- Läsa enkla ord enskilt och texter gemensamt.

 

Bedömning

Bild

För att uppnå godtagbar kunskaper krävs att du...

deltar och skapar bilder/figurer inspirerade av de olika Alfons-böckerna med hjälp av olika tekniker.

 

Svenska

kan beskriva orsaker och konsekvenser av Alfons och andra karaktärers handlingar i de olika berättelserna.

deltar i boksamtal.

samtalar om ord/begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter.

skriver enkla ord och meningar.

läser enkla ord enskilt/tillsammans.

 

Vilka begrepp behöver vi arbeta med?

Känslor, åsikter och handling.

Genomförande

Arbetssätt: Filmer, högläsningsmoment, skrivande, diskussioner och skapande/konstruktion. 

Material: Vi utgår främst ifrån böckerna om Alfons, ljudböcker samt filmer om karaktären.

Dokumentation och bedömning

Elevernas arbete dokumenteras kontinuerligt under arbetet genom uppgifter och fotografier. Materialet sätts upp i klassrummet för att synliggöra det vi lärt oss. Bedömningen sker muntligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: