Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer år 8

Skapad 2018-01-09 10:55 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med viktiga grundläggande algebraiska begrepp och metoder. Dessa utgör en grund för att bli en säker och effektiv problemlösare. Under våra lektioner kommer vi ofta att utgå ifrån det praktiska för att sedan tolka detta matematiskt. Vi kommer att träna oss på att beskriva matematiska mönster och uttryck på olika sätt, med ord, i bild och med matematiska symboler.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Skriva uttryck och tolka både numeriska och algebraiska uttryck.
 • Förenkla algebraiska uttryck 
 • Beräkna värdet av uttryck
 • Beskriva och skapa matematiska mönster och talföljder

 • Förenkla uttryck med parenteser, särskilt när det är minustecken framför en parentes.
 • Multiplicera variabler samt multiplikation av en parentes (mot högre betyg)
 • Förenkla uttryck med potenser (mot högre betyg)
 • Göra antaganden och teckna egna ekvationer
 • Lösa ekvationer av olika svårighetsgrad.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du förstå och kunna använda dessa begrepp:

Numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, värde av uttryck, förenkling av uttryck, mönster, talföljd, parentes, potens, bas, exponent.

ekvation, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande och pröva lösning

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Skriftligt prov 20/2.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: