👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner, åk 3

Skapad 2018-01-09 11:25 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna. Dessutom kommer vi lära oss lite om religionerna buddhism och hinduism.

Innehåll

Målet med undervisningen

Det här kommer vi att arbeta med:

Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristendomen, judendomen och islam. Du kommer även att få utveckla din förmåga att beskriva likheter och olikheter mellan de tre största religionerna.

Arbetssätt:

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på religiösa berättelser
 • samtala och diskutera
 • skapa illustrationer och bilder
 • mha en stödstruktur analysera
 • använda en webbapp för att träna viktiga begrepp

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • berätta något om deras heliga byggnader och platser
 • berätta om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
SO Religion åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
 • SO   3
Du beskriver några platser för religionsutövning.
Du beskriver några likheter och skillnader för religionsutövning.
 • SO   3
Du kan ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas högtider.
 • SO   3
Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam och judendomen.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas symboler.
 • SO   3
Du kan ge exempel på någon central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas centrala berättelser.