Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-01-09 11:26 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur kan man beskriva multiplikation? Och vad har division med saken att göra? Hur gör man för att lösa olika beräkningar? STORA tal och tal med många nollor? I detta arbetsområde ska vi djupdyka i multiplikationen- och divisionens värld!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Du ska få träna din förmåga att: 

 

 • använda begrepp som hör till multiplikation och division
 • lösa olika problem
 • resonera kring samband mellan begrepp, samt jämföra metoder
 • kommunicera i tal och skrift 
 • välja och använda olika metoder för att göra olika beräkningar

 Så här ska vi arbeta...

Innehåll:

 • Vi tränar tillsammans på att använda olika begrepp, samt tränar på att förklara dem...
 • Vi tränar multiplikationstabeller i skolan enligt "Multiplikation på 5 veckor" både på papper, via dator/Ipad-spel och genom lekar, för att de ska vara automatiserade när du lär dig att göra beräkningar med olika metoder, tex uppställning, kort division, beräkning med 10,100, 1000.
 • Vi resonerar tillsammans kring sambandet mellan de olika räknesätten.
 • Vi löser problem med hjälp av bla multiplikation och divison 
 • Vi hjälper varandra att tydligt och korrekt kommunicera i skrift för att visa våra uträkningar

För att träna de olika förmågorna kommer vi arbeta på olika sätt; lärargenomgång, i olika gruppkonstellationer, enskilt. Vi kommer göra olika övningar och lekar, spel på nätet samt träna rutinuppgifter. Eleverna kommer att fungera som positiva resurser för varandra för att hjälpa och utveckla varandras resonemang. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Väljer metod för att göra olika rutinberäkningar med multiplikation och division,
 • Kommunicerar dina beräkningar i skrift.
 • Kan använda och beskriva begrepp, samt resonera kring sambandet mellan olika begrepp
 • Resonera kring sambandet mellan olika räknesätt, samt kring ditt val av metoder
 • Löser problem 

Matriser

Ma
MATEMATIK - Multiplikation och division

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
METOD
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva tänka så mycket. (Procedurförmåga) Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Välja och/eller använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
BEGREPP
Förtrogenhet med innebörden av ett begrepps definition, t.ex. att upptäcka och lära sig vad som är karaktäristiskt eller gemensamt för en grupp begrepp.
 • Ma
Känner igen olika begrepp men använder ett vardagligt språk t.ex. "plussar".
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck för att beskriva.
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Kan ange något samband mellan olika begrepp tex addition och multiplikation.
Använder matematiska begrepp på ett korrekt sätt. Beskriver/förklarar samband mellan olika begrepp t.ex.addition och multiplikation
RESONERA
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
 • Ma
För en matematisk tankegång som kan vara svår att följa.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor samt för resonemanget vidare.
För en matematisk tankegång genom att t.ex beskriva lösningar och visar på samband mellan olika delar i tankegången.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Ma
Använder egna ord för att beskriva och förklarar t.ex. vardagsuttryck som "plussa".
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler (väl kända) blandat med vardagsuttryck.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler i kända situationer/sammanhang. t.ex. addera.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler korrekt och i olika situationer (även i nya sammanhang).
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: