Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-01-09 11:44 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Historien påverkar vår uppfattning av samtiden och våra perspektiv på framtiden. Människor har därför i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.
Grundskola 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer på olika sätt att arbeta med texter i historiaboken samt se filmklipp. Du kommer att få tillhörande uppgifter att jobba med. I diskussioner får du möjlighet att visa det du kan inom området.

Avslutningsvis får du skriva ett prov där du ges möjlighet att visa vad du lärt dig om Stormaktstiden.

Det här ska du kunna

Du ska utveckla dina kunskaper och göra jämförelser mellan dåtid och nutid.

Du ska kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna.

Du ska kunna förklara ord och begrepp från den här tiden

Du ska känna till:

- att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden,

- några svenska kungar (Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina),

- vad stormaktstiden betytt för Sverige idag,

- Vasaskeppet,

- vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget,

- häxprocesser,

Bedömning

Bedömning görs utifrån det du visar att du kan i diskussioner och arbetet under lektionerna, läxor samt det avslutande provet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: