Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism 6B

Skapad 2018-01-09 12:42 i Torpskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med hinduism och buddhism.

Innehåll

Om religionsundervisningen

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism men kommer även in lite på Kristendom, Judendom och Islam. 

 

Arbetssätt: Genomgång, film, diskussioner och enskilda uppgifter kring hinduism och buddhism. Vi kommer förhoppningsvis också att kort repetera de abrahamitiska religionerna.

De sidor vi använder oss av i boken är 264-265, 268-270, 272-278, 280-281, 299-303, 306, 308 samt anteckningar från lektionerna.

 

 

Bedömning sker genom: 

Läxförhör

Prov  fredag 23/2

Muntliga diskussioner


Jag kommer att bedöma dina kunskaper om framförallt Buddhism och Hinduism utifrån förmågorna i matrisen nedan. Du bör även kunna jämföra dem med någon annan religion. Du ska också kunna resonera kring hur religion påverkar människors liv och värderingar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
buddhism och hinduism

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till hinduism och buddhism och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & handlingar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduism och buddhism.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduism och buddhism.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduism och buddhism.
Skildring av livsfrågor och livsfrågors betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: