Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskur 8 - Så styrs Sverige

Skapad 2018-01-09 12:54 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
År 2018 är valåret i Sverige. Under de kommande veckorna så ska vi arbeta med hur Sverige styrs. Vi ska lära oss om våra grundlagar, riksdag, regering, kommuner, landsting och politiska partier. Vi kommer också att repetera Sveriges valsystem, ideologierna samt vad det innebär att ett land är demokratiskt.

Innehåll

De kommande veckorna kommer att innehålla:

Föreläsningar om bland annat riksdag och regering. 

Filmer

Frågor och diskussionsuppgifter

Argumenterande uppgifter

2018   V.2 -3 Intro Demokrati i Samhället. 

 Ref. Riksdags Studiematerial.

Den Osynliga Demokrati sida 4

Demokratis kännetecken sida 6

Demokratins Historia  sida 8

 

V 3-4

Demokratins många former sidor 10-11

Sveriges fyra grundlagar  sidor12- 13

Våra Mänskliga rättigheter  sida 14-15

 

 

V 4-5

Riksdagen i samhället

Vad är Politik sid 3

Ett självstyrande folk  4-5

Folket väljer representanter 6-7

Så bildas regeringen 8-9

Riksdagens och regeringens uppgifter 10-12

Lagstiftning  14-15

 

 

 

 

Uppgifter

 • Så styrs Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reflektera över demokratiska värden och beslutsvägar.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra
Redogöra för demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska beslutsprocesser. (Ex. hur valen går till, hur riksdagen och regeringen väljs och hur du kan vara med och påverka)
Du har goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Argumentation
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument
Begrepp
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. demokrati, folkomröstning, parti)
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: