Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödluvan

Skapad 2018-01-09 14:10 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Engelska Matematik Svenska Bild
Vi jobbar med våra faddrar på olika sätt utifrån Rödluvan, exempelvis programmering och pyssel.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

 • Stärka kontakter mellan eleverna på skolan.
 • Skapa goda relationer och träna på att samarbeta
 • Främja språkutveckling
 • Utveckla fantasin genom skapande

 

Undervisning.

Vi kommer att:

 • Lyssna på sagan
 • Återberätta sagan
 • Förklara ord
 • Eleverna jobbar i mindre grupp med sin fadder för att sedan skapa på olika sätt utifrån sagan. 
 • Ta reda på fakta
 • Rita och måla
 • Teater
 • Programmering

 

Delaktighet och inflytande

 • Eleverna får vara med och bestämma hur vi ska arbeta med temat genom att samla in deras tankar/idéer.
 • Välja material till bilduppgifterna
 • Temat formas efter elevernas önskemål.
 • Välja vad du vill dokumentera med foto

IKT

 • Vi använder oss av digitala verktyg för att skapa på olika sätt.
 • Dokumentera genom film och foto
 • Olika appar för att skapa film, tex iMovie
 • Programmera med Blue Bots

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: