👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Veckans konstnärliga erbjudande

Skapad 2018-01-09 19:23 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6 Slöjd Svenska Bild
Under våren kommer vi på Björken att ha "Veckans konstnärliga erbjudande". Det innebär att vi i början av veckan presenterar en skapande aktivitet som ska ses som ett erbjudande för eleverna. Det kan vara ett pyssel, en bilduppgift eller något annat skapande.

Innehåll

Tidsperiod

Vårterminen 2017

Mål

 

 • Genom att erbjuda en konstnärlig aktivitet får eleven möjlighet att utveckla sin estetiska förmåga. Hen får även möjlighet att skapa något eget. Vi sätter igång tankeprocesser och eleven kan själv utveckla grunderbjudandet och komma med egna idéer. Eleven får även följa instruktioner och diskutera med andra om genomförandet.
 • Vi hoppas på att eleverna själva ska kunna komma med förslag på "Veckans konstnärliga aktivitet"
 

Arbetsformer

 

 • På tisdagar har vi vårt fritidsråd. Där kommer pedagogerna att presentera "Veckans konstnärliga erbjudande". Vi kommer att visa upp hur det går till och hur man kan genomföra aktiviteten. Därefter kommer det material som behövs att finnas uppställt under veckan och de elever som vill kan arbeta med detta. Vi kommer naturligtvis att finnas till hands för att stötta.
 

Ansvariga

 

 • Pedagogerna på fritids

Dokumentation och uppföljning

 

 • Vi kommer att fotografera både process och resultat och i slutet av terminen tillsammans med eleverna titta tillbaka på vad vi gjort.

 

Utvärdering

 

Vi kommer tillsammans med eleverna att utvärdera både under terminens gång och i slutet av terminen när vi tittar tillbaka på vad vi arbetat med

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -