Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The recording of something fun

Skapad 2018-01-10 10:30 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
For the coming weeks, you will be working in pairs or groups in order to record a movie/podcast/news program/commentator to a sport. You can choose whatever you feel like doing. I want you to go absolutely bananas with this. Use your imagination to create a fun recording. However, while I want you to have fun, I need you to act professionally regarding whatever you are recording. If you want to sing, you may sing, if you want to include animals or horses, you may.

Innehåll

I challenge you to include as many of the synonyms, which I will give you a list on, in your recording. For the ones who are really looking for a true challenge, I will even dare you to include a message to Nala the Party dog in one of the scenes.

          The whole recording has to be at least 10 minutes long, can of course be longer as well. Make sure that everyone says at least something and that you let each other talk.

        I also want you to hand in a script of your recording. Who will say what, and when? Does not have to be the exact words you are saying, but just some notes which will help me when I watch or listen to your recording. Remember that it may take longer to edit the recording than it takes to record or write the script.

Uppgifter

 • The information and description of the task

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
The recording of something fun

E
C
A
Strukturen i din inspelning och kring det du pratar om, samt även ordval och grammatik
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Tydligheten och den röda tråden i er inspelningen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: