👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi ht 2018, 7A

Skapad 2018-01-10 10:39 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Ekologi, näringskedja, energiflöde, näringsväv, ekosystem, hållbar utveckling är några av de begrepp som skall bearbeta i detta område
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi läran om vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna ställa ekologiska frågor och kunna besvara dem med förklaringar som bygger på samspelet mellan organismerna och miljön.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.
 • Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.
 • Kännedom om växthuseffekten och några av växthusgaserna.
 •  Förstå sambanden i något ekosystem.
 • Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vatten och på land
 • Att inse människans ansvar för allt levande på jorden.

 

 

 

Ord och Begrepp

Att du skall kunna förklara följande begrepp:

 • Fotosyntes
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotisk, abiotisk
 • Population, samhälle
 • Biotop, biosenos
 • Ekologisk nisch
 • Nedbrytare
 • Olika Kretslopp
 • Producent, konsument
 • Näringskedja, näringsväv
 • Ekosystemstjänst
 • Energiflöde
 • Näringspyramid
 • Hållbar utveckling

Undervisningen

Vi kommer ha  genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och diskussioner samt diskuterar vi aktuella forskning/artiklar som handlar om vårt miljö mm.

Du kommer att träna begrepp genom att jobba i CLIO, med läroboken och genom att vi ser på filmer. 
Vi kommer att arbeta under ca 7 veckor, samt en vecka med hållbar utveckling.

 •  

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån din förmåga att resonera och diskutera kring ett antal uppgifter rörande ekologi och miljö.

Detta görs vid ett skriftligt provtillfälle om ord och begrepp inom ekologi

samt under diskussioner och övningar under lektionstid 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Se kommentar
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband
Se samband och koppla ihop olika faktorers inverkan med ett eget ekosystem.
Se kommentar
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förkllarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera.
Resonera kring hur människan påverkar naturen och ge exempel på hållbara åtgärder.
Se kommentar
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.