Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och månader

Skapad 2018-01-10 14:30 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Matematik Svenska
Vi kommer att arbeta med och lära oss om månaderna, årstiderna och dess växlingar.

Innehåll

Syfte
Att lära sig våra årstider och vad som skiljer sig mellan dem.
Lära sig de tolv månaderna, i vilken ordning de kommer och till vilken årstid de tillhör.
Skriva meningar med ämnesspecifika ord.

Arbetssätt
Lyssna på och läsa faktatexter.
Göra diagram över våra födelsedagar.
Sjunga
Titta på faktafilmer.
Skriva faktatexter.
Arbeta med stenciler.

Bedömning
Genom samtal och deras texter.
De ska kunna sortera månaderna i rätt ordning med tillhörande årstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: