Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika former

Skapad 2018-01-10 15:18 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vi arbetar med vattnets olika former: fast, flytande och gas. Vi arbetar också med övergångar mellan formerna: kokning, avdunstning, smältning och frysning.

Innehåll

Mål

 • du ska utveckla din förmåga att göra systematiska undersökningar, att ställa hypoteser samt din förmåga att  diskutera dina resultat
 • du ska kunna förklara vattnets olika former: fast, flytande och gasform
 • du ska kunna förklara begreppen kokning, frysning, avdunstning och smältning

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen kommer vi arbeta på följande sätt:

 • måla och skriva
 • göra teatrar
 • googla
 • experiment
 • berätta
 • film/bildspel
 • skapande
 • grupparbeten och enskilt arbete

Bedömning

För att visa vad vi lärt oss ska vi:

 • göra teatrar
 • skriva
 • måla
 • berätta
 • svara på frågor muntligt/skriftligt
 • göra bildspel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: