Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vinterfåglar åk 2

Skapad 2018-01-10 15:47 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Vad händer i naturen på vintern? Vi lär oss om våra vinterfåglar. Vi gör väderobservationer.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad händer med fåglarna i Sverige på vintern?

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att kunna se likheter och skillnader i naturen
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
 • utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser
 • utveckla kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och laborationer
 • utvecklar omsorg om naturen
 • utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer

Konkretiserade mål:

Du ska utveckla dina kunskaper om Sveriges vinterfåglar

Du ska utveckla din förmåga att genomföra fältobservationer

Du ska utveckla din förmåga att ta hand om naturen

Du ska kunna använda egna och andras bilder för att se skillnad på olika fåglar

Du ska utveckla ditt intresse för matte och förstå att matte kan användas i olika situationer

Du ska kunna föra enkla diagram och redovisa dessa

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA ...

 

 • vinterexperiment
 • lära oss att se skillnader och likheter mellan olika fåglar
 • läsa och skriva små faktatexter om fåglar i vår närhet
 • lära oss att göra en fältobservation
 • lära oss att göra enkla diagram
 • öva på att läsa, skriva, lyssna, jämnföra och berätta

 

 

TITTA PÅ / BEDÖMA

Din förmåga att:

 • se skillnader och likheter i naturen
 • förstå och använda olika begrepp
 • genomföra observationer
 • använda matematik i vardagen
 • göra diagram
 • presentera fakta

 

Uppgift:

Du ska välja en av de vanligaste fåglarna i Sverige. Du ska rita och måla den och muntligt eller skriftligt kunna berätta om den samt göra fältobservationer och därefter skapa enkla diagram.

 

Bedömning av dina kunskaper och förmågor sker fortlöpande genom samtal och iakttagelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: