Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion åk 3 vt-18

Skapad 2018-01-10 19:08 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under vårterminen kommer vi att att arbeta med de abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam. På vilka sätt liknar de varandra och vad skiljer dem åt? Vi kommer bland annat att lära oss om de olika religionernas heliga skrifter, symboler och högtider.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisning i religionskunskap ska eleverna utveckla kunskaper om olika religioner. Undervisningen ska syfta till att eleverna ser religionernas likheter, vad som skiljer dem åt samt hur de utövas. Eleverna utmanas till att fundera över hur religioner påverkar på olika sätt för att nå en ökad förståelse för samhället och andra individer. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Analysera över hur du själv och andra människor lever.
 • Analysera likheter och vad som skiljer de olika religionerna åt samt hur de efterlevs.
 • Analysera hur de olika religionerna påverkar samhället.
 • Diskutera och argumentera kring de olika religionernas syn på historien och framtiden.
SO

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Samtala kring viktiga frågor inom de olika religionerna (heliga symboler, heliga skrifter m.m.)
 • Beskriva vilka heliga byggnader som finns i de olika religionerna samt vad som finns i din närhet.
 • Berätta om högtider, symboler och berättelser utifrån de olika religionerna. Samt hur det förändrats i historien.
 • Ge exempel på hur kristendomen har påverkat skolan förr och nu samt vilken roll den spelat där du bor.

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Skriva texter och måla bilder enskilt och i grupp.
 • Delta i diskussioner och samtal utifrån de olika religionerna.
 • Använda begrepp som är kopplade till ämnet för att beskriva hur de hör samman med religionerna.

Undervisning och arbetsformer
Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Se på film.
 • Skapa texter och bilder.
 • Genomföra lekar och spel.
 • Söka fakta.

Begrepp

 • Religioner
 • Tro
 • Själ
 • Ber
 • Kristendom
 • Judendom
 • Islam
 • Symboler
 • Profet
 • Helig skrift
 • Helig byggnad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: