Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2018-01-10 19:40 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Ordet geometri kommer av grekiska "geo" jord och "metria" mäta. Det är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum. Geometri och talteori var de ursprungliga områdena i matematikens historia.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

 • namn på olika rymdgeometriska kroppar
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volymen för olika kroppar
 • beräkna arean av begränsningsytor
 • förstå area- och volymskala
 • räkna med likformighet.

Innehåll

Matte Direkt 3 Kapitel 3 - Geometri

Viktiga begrepp: rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, hörn, kant, kubikmeter, liter, månghörning, begränsningsyta, mantelyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet 

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på uppgifter och problem i läroboken samt arbetar med att beräkna volymen av Lunds domkyrka.

Redovisning

Du redovisar ditt arbete att beräkna domkyrkans volym både skriftligt och muntligt.
Arbetsområdet avslutas med en skriftlig slutuppgift som testar dina kunskaper om de metoder vi har jobbat med.

Elevinflytande

Vi inleder arbetsområdet med att repetera och ta reda på vilken nivå du befinner dig. Under arbetets gång får du möjlighet att arbeta med uppgifter på den nivå som passar dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: