Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Stadt in Deutschland

Skapad 2018-01-10 22:11 i Stavby skola Uppsala
grupparbete om aktuell tysk musik
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I tre veckor arbetar du med en stad i Tyskland och tar reda på fakta om den.

Innehåll

Undervisningsmål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • ta reda på fakta om en stad i Tyskland.
 • skriva en resebroschyr på tyska om din stad.
 • bearbeta texten efter respons från mig. Texten ska du sedan ta hem och försöka lära dig.
 • redovisa  arbetet muntligt för gruppen.
 • bli bättre på att använda hjälpmedel för att  förstå och göra dig förstådd, t.ex. ordbok.

Bedömning

Bedömningen utgår från hur väl du skriver din text och hur väl du redovisar muntligt.

Arbetssätt

På tisdagar: Ni arbetar i par. Jag hjälper er att välja en tysk stad, så att vi får med flera olika  städer. Sedan arbetar vi såhär:

 1. Faktainsamling.
 2. Skriva. Skriv en text om din stad. Du arbetar i fem steg:
 • Skriv ett första utkast. Lämna in till mig.
 • Jag ger respons och rättar och lämnar tillbaka texten.
 • Ni bearbetar texten och skriver rent.
 • Alla tar hem texten och försöker lära sig den.
 • En lektion kommer sedan ägnas åt att ni får skriva texten utan hjälpmedel så att ni får visa vad ni har lärt er.

3. Välj ut bilder som blir del av er broschyr

4. Redovisning. Berätta om din stad med broschyren som underlag

På torsdagar: Du arbetar först med en relevant text samt tillhörande uppgifter i ditt läromedel, sedan med individuella uppgifter ni har kommit överens om i pararbetet.

Uppgifter

 • Slutprodukt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Meine Stadt in Deutschland

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Muntlig redovisning
Du kan ännu inte prata så att en tysktalande person skulle förstå.
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser.
Du talar enkelt och relativt tydligt och försöker använda några längre meningar.
Du talar tydligt och använder längre meningar.
Ny aspekt
Skriva (texten du skriver utan hjälpmedel)
Du kan ännu inte skriva så att en tysktalande person skulle förstå.
Du skriver med mycket korta och enkla meningar. Du skriver inte grammatiskt korrekt.
Du skriver med korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper.
Du försöker bygga ut din text med lite längre meningar. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper.
Ny aspekt
Strategier
Du vet inte vad du ska göra när du har glömt bort vad du ska säga eller du pratar på svenska eller engelska.
Du försöker använda en strategi när du har glömt bort vad du ska säga, t.ex. att förklara ordet du har glömt på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och lyckas ibland.
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar läraren och lyckas ofta slå upp rätt ord.
Du använder någon strategi för att komma på vad du ska säga. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: