👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2018-01-11 07:32 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Tidigare arbetade vi med rymden. Nu zoomar vi in vår planet jorden och tar oss en närmare titt på den.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du uppnått målen för detta tema kan du:

 • använda karta och jordglob
 • använda ord och begrepp; jordglob, världsdelar, världshav, länder, kontinenter, gränser, väderstreck, norr, söder, öster, väster
 • världsdelarna och världshaven
 • berätta om världsdelarnas, några kända städers/orters läge i förhållande till varandra och använder då begreppen norr, söder, öster och väster.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du;

 • hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp
 • berättar och förklarar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på olika sätt

 • kollaborativt dvs tillsammans i par eller grupp
 • studera världskartan
 • berätta för varandra var världsdelarna och världshaven ligger i förhållande till varandra
 • träna världsdelarna på ipaden
 • orienterar oss på skolgården med hjälp av karta